O životnoj energiji 2Pretpostavljamo, da je sa “velikim praskom“ istovremeno ceo svemir – ceo kosmos bio ispunjen homogenim elektromagnetnim zračenjem (fotonima), stvarajući time jedno ogromno termičko – pozadinsko zračenje.
Danas nauka sa najvećom verovatnošću može da tvrdi, da celo materijalno postojanje, živo i neživo, pa i ljudski organizam, postoji samo zahvaljujući tom zračenju – tom kretanju – toj energiji – toj frekventnoj vibraciji. Znači, mi ljudi – naš duh, naša osećanja i naše telo – smo vibrirajuća energija, koja vibrira na određenoj frekvenciji. To znači, da je naša realnost zavisna od nivoa naše individualne vibracije. Drugačije rečeno, kada menjamo frekvenciju naše vibracije, tada menjamo i našu realnost.

Niži nivo frekvencije vibracija našeg bića nosi sa sobom ograničeno opažanje, niži nivo svesti i jednu ograničenu perspektivu. To je područje straha, očajanja, besa ili mržnje. Od svih naših osećanja, najnižu frekvenciju ima osećanje straha.
 
Viši nivo frekvencije vibracija našeg bića nosi sobom sposobnost povišenog opažanja, povišen nivo svesti i izuzetno proširenu perspektivu. To je područje oduševljenja, entuzijazma, sreće, mira, zadovoljstva, radosti, slobode… “Duh je ono što oživljava, telo ne pomaže ništa“ (Jov.6/63). Od svih naših osećanja, bezuslovna i nesebična ljubav ima najvišu vibraciju.

Potrebno je da znamo, da trenutan prelaz iz stanja niže vibracije u višu, nosi sobom probleme koje naš organizam teško može da podnese. Zato, sve mora da teče postepeno; organizam mora postepeno da se navikne na našu novu realnost.
Interesantno je znati, da mi ka sebi privlačimo događaje i ljude, koji odgovaraju frekvenciji naše vibracije.

Krajem 19-og veka fizičari su počeli intenzivnije istraživati odnos između energije i materije te su zaključili, da se dotadašnja teza Njutnove materijalne vasione potpuno raspala.
Ukratko: Kada se posmatra sastav atoma mikroskopom, vide se mali, skoro nevidljivi energijski vrtlozi sa bezbrojno energijskih delova (kvarkova i fotona), koji u stvarnosti sačinjavaju strukturu jednog atoma, a svi oni nemaju nikakvu fizičku strukturu. Iz toga možemo zaključiti, da sva živa bića i sve ostalo što je fizičko-materijalne prirode u svojoj osnovi nemaju nikakvu fizičku strukturu. U stvarnosti slobodno možemo da kažemo, da su atomi materijalnog sveta u osnovi sastavljeni samo iz nevidljive energije. Kada atom menja svoje stanje tada apsorbuje ili emituje elektromagnetne frekvence koje su isključivo odgovorne za promenu u njegovom stanju. Ta činjenica je primenjena u energetskoj medicini - kvantnoj medicini i tako se rodila biorezonantna terapija.

Osnova svega ovoga je kvantna fizika kojoj su kumovali fizičari Werner Heisenberg, Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein i čitava plejada potonjih istraživača. Današnju spoznaju koju nam nudi savremena nauka, je u toj meri fascinantna, da je jedan od istraživača (Fred Alan Wolf) rekao: „Sve što ste naučili o našem univerzumu kao i svi njegovi zakoni koje poznajete su za 99,99 % pogrešni.“

Često čujemo da je za naše zdravlje potrebno, da podignemo frekvenciju vibracije našeg tela, međutim tačno rečeno, ne vibrira naše telo, već ćelije našeg tela, odnosno još tačnije rečeno atomi naših ćelija. Kada atomi ćelija jednog tela prestanu da vibriraju tada su mrtve i tada priroda ima zadatak, da to telo što pre vrati u supstančno stanje. Dok su ćelije žive čitav telesni informacijski sistem teče pomoću vibracija. Komanda iz glave upućena nogama teče nervima (meridijanima), sićušnim strujama električno punjenih čestica i taj elektricitet nije ništa drugo do elektromagnetna vibracija.

Ćelije našeg tela podeljene su na stotinak grupa. Svaki naš organ (srce, želudac, pluća, jetra, itd.) pripada jednoj grupi ćelija. Međusobna razlika ovih specifičnih grupa sadržana je i u tome, da svaka grupa ćelija vibrira svojom specifičnom frekvencijom.

Jedan važan izvor energije za čoveka, pa i za druga živa bića jeste prirodno magnetno polje naše Zemlje. Jedan deo našeg mozga (Hipokampus) vibrira istom frekvencijom (7,8 Hz) kao i magnetno polje Zemlje i upravlja procesima koji su od životnog značaja. Bez signala iz elektromagnetnog polja Zemlje bi život ljudi na njoj bio nemoguć.
Kada na zajednicu naših ćelija deluju druge ometajuće frekvencije (elektrosmog ili zračenja iz Zemlje), tada u našem telu mogu nastati smetnje u funkcionisanju našeg organizma. Tada je organizam primoran, da posebnim angažovanjem svoje životne energije ipak nekako održi svoju vibraciju jer u suprotnom nastaje stanje koje nazivamo bolest.

U svakom slučaju, naše biće komunicira sa kosmosom putem frekvencije kojom vibriraju naša osećanja – naše emocije. Kada se osećamo dobro i kada smo dobro raspoloženi tada vibriramo povišenom frekvencijom i to kosmos “oseti“ i vrati nam još takvog osećanja. Isto se dešava kada smo tužni, neraspoloženi, ljuti… Tada se nalazimo na nižoj frekvenciji vibracije i opet to kosmos “oseti“ te nam automatski šalje još više toga. Znači, uvek dobijamo uvećano onoga što dajemo – vraćaju nam se iste vibracije koje emitujemo, odnosno svaka naša misao, želja, princip, sklonost, svako naše osećanje ima svoju frekvenciju i utiče na sveukupnu vibraciju našeg bića. Na taj način naš sveukupan život formira vibraciju našeg bića.

Utvrđeno je, da kod zdravog čoveka ćelije njegovog tela vibriraju frekvencijom od 62 – 72 Hz. Kada se ta frekvencija smanji, tada slabi njegov imunski sistem i nastaju pogodna stanja za razvoj bolesti.
 • Već pri frekvenci od 58 Hz, u našem telu mogu nastati uslovi za prehladu ili početak gripoznog oboljenja.
 • Kandida kao i druga gljivična oboljenja nastaju pri frekvenciji od ca, 55 Hz.
 • Virus Epstein-Barr, koji je uzročnik mononukleoze nastaje pri frekvenciji od 52 Hz.
 • Kada vrednost frekvencije našeg bića spadne ispod 46 Hz, tada se množe oboljenja raka.

Sve zaraze imaju nisku frekvenciju i po pravilu umanjuju čovekovu zdravu frekvenciju. Na primer: Neka konzervirana hrana, koja ima frekvenciju oko nule (0) može snažno da umanji frekvenciju zdravog tela.
Merenja nekih prehrambenih proizvoda pokazala su sledeće rezultate:
 • naša “normalna“ ishrana ima frekvenciju 0 – 15 Hz.
 • sušeno lekovito bilje ima frekvenciju 20 – 22 Hz.
 • sveže lekovito bilje ima frekvenciju 20 – 27 Hz.
Laboratorijske studije su pokazale, da esencijalna ulja od svih prirodnih supstanci imaju najvišu frekvenciju (52 – 320 Hz). One mogu čak i da načine takvu sredinu u kojoj ne mogu da opstanu bolesti, gljivice, bakterije i virusi. Isto tako je utvrđeno, da supstance sa višom frekvencijom uništavaju izazivače bolesti sa nižom frekvencijom. Neke frekvencije mogu nastanak određenih, bolesti sasvim da spreče.

Opštepoznata činjenica jeste, da carstvo tonova može da deluje na naše zdravlje i osećanje  izuzetno povoljno ali isto tako i veoma pogubno. Npr. tonovi od:
 • 396 Hz pomažu nam da žalost transmutiramo u radost, ali i da se lakše oslobodimo osećaja straha i krivice.
 • 417 Hz pročišćavaju traume i olakšavaju promene.
 • 432 Hz je ton pra-vibracije, to je “OM“ kako bi to rekli Indijci, i ti tonovi dovode naš duh i osećanja u sazvučje sa fizičkim i harmoničnim zakonomernostima.
 • 440 Hz imaju opasnu vibraciju, jer dovodi naše biće u stanje stresa i velike napetosti.
 • 528 Hz su tako-zvana solfeđo frekvencije, ali isto tako je ta frekvencija poznata kao prirodan ton naše planete Zemlje. Ta frekvencija popravlja naš DNK i donosi transformacije i čuda u naš život. Pokušajte da ovu frekvenciju praktikujete kao tihu – pozadinsku muziku za vreme vašeg spavanja. Bićete iznenađeni od njenog blagotvornog dejstva. Lično koristim muziku sa “YouTube“ kao npr. https://www.youtube.com/watch?v=hDCA1xKTPBw (dostupno 22. juna 2019 u 20:30) 
 • 639 Hz pojačavaju komunikaciju, razumevanje i toleranciju u ljubavi – jačaju međusobne odnose.
 • 741 Hz jačaju snagu samospoznaje što vodi ka stabilnijem životu. Pored toga pomažu našim ćelijama da se oslobode otrova.
 • 852 Hz pomažu, da se probudi naša intuicija i dovode našu duhovnu vibraciju u harmoniju.
 • 936 Hz odnosno ta frekvencija je poznata kao Božja frekvencija i služi, da svoj duh harmoniziramo – dovedemo u optimalno stanje. Pored toga ovaj ton nas direktno povezuje sa čitavim kosmosom – sa našim Stvoriteljom – sa Bogom.

Važno je znati da mi, baš svaki od nas, može frekvenciju svoje vibracije da povisi, pod uslovom da u sebi probudi sve duhove Božje: ljubav, mudrost, volju, red, ozbiljnost i strpljenje.

Nabrojaći neke savete pomoću kojih možemo da podignemo svoj nivo frekvencije - vibraciju svoje ličnosti:

Svesno osećati ljubav

Od svih naših osećanja bezuslovna i nesebična – Božja ljubav ima najvišu vibraciju. Podsetimo se kako nas uči Isus Hristos: “Čuli ste da se govori, ljubi svog bližnjeg, a mrzi neprijatelja. A Ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagoslivljajte one koji vas kunu, činite dobra onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas proganjaju…“(Mt 5/43-48). Oprostiti čak i svome neprijatelju uvodi nas u najvišu vibraciju. Možda zvuči ucenjujuće ali sve dok ne oprostimo neprijatelju svome – dok ne ljubimo one koje smatramo da su nam neprijatelji, još ne možemo ući u stanje najviše vibracije - u kraljevstvo Božje.

Pazimo na naše misli

Pošto svaka, pa i najbezazlenija misao formira našu ličnost, potrebno je da se naviknemo, da uvek samo sa svojim pozitivnim mislima formiramo svoju svakodnevnost – svoju realnost – svoj svet.

Razgradimo sve naše Elementale
Čak i kada izgleda, da neki naši negativni misaoni uzorci (Elementali) imaju smisla, zapamtimo: sve naše negativnosti ometaju nas u dosezanju više vibracije i doprinose, da naš imunski sistem oslabi ili čak da se raspadne.

Opraštati
Opraštanje je najveličanstveniji poklon samom sebi. Samo onaj koji je iskusio blagodet opraštanja zna da ceni uzvišeno zadovoljstvo nakon tog čina. Time se oslobađamo čitave gomile negativnih emocija koja nam zagorčavaju život i spuštaju frekvenciju vibracije naše ličnosti. "Kada psihičku povredu ne možeš zaboraviti znači, da je nastala potreba da oprostimo. Povrede kojih se sećamo znači, da smo bol sačuvali - da smo ga uskladištili u svest ali i u podsvest. Jedino oproštaj je put da se rešimo tih duševnih smetnji i patnji"(C.G.Jung).
"Kažem vam kao lekar, oproštaj i pomirenje su neophodni za telesno, duševno i duhovno zdravlje", govori nam prof. dr. med. Helmut Renner sa klinike u Nürnbergu i nastavlja, "to je besplatan lek za telo, dušu i duh, bez lekara i apotekara, bez rizika i neželjenih pojava – bez sporednih dejstava."

Meditacija
Skoro da ništa drugo ne može još više da podigne našu vibraciju, kao što to može redovna praksa meditacije.

Vizualizacija
Unutrašnjim opažanjem najbrže menjamo – uzdižemo stanje naše svesti ali istovremeno i nivo naše vibracije.

Inspiracija
Sve što nas pozitivno inspiriše, povećava – uzdiže našu vibraciju: čitanje, gledanje, slušanje, osećanje… sve naše pozitivna stvaralačke spoznaje uzdižu nivo naše svesti i istovremeno podižu vibraciju naše ličnosti.

Introspekcija
Kada svako veče, pred spavanje obavimo naše unutrašnje samoposmatranje – analizu vlastitih misli, dela i postupaka, tada dobijamo ozbiljnu šansu da krenemo putem duhovnog buđenja, što nam izuzetno podiže frekvenciju naše vibracije.

Živeti „ovde i sada“
Dok se u meditaciji pažnja usmerava na unutrašnje dešavanje, ovde je akcenat stavljen na spoljašnje – svesno opažanje samo današnje i sadašnje situacije. Potrebno je da se trudimo, da danas ne treba da živimo jučerašnje probleme ili probleme iz prošlih meseca ili čak godina; da shvatimo, da su svi problemi od juče pa unatrag – nepovratna prošlost, a sutra, to je nepoznata budućnost. Život bi trebalo da se živi samo u jednom jedinom vremenskom razdoblju i to je sada i uvek, i baš tamo gde se nalazimo - “ovde i sada“. Samo tada imamo šanse,da pozitivno utičemo na naš život – na frekvenciju naše vibracije.

Muzika
Muzika i muzički efekti izuzetno utiču na naša osećanja i raspoloženje te se često koriste u energetskoj medicini kao sredstvo za terapiju.

Pevanje
Terapeutski posmatrano je korisnije kada sami pevamo, nego kada pasivno slušamo tuđe pevanje. Svako naše pevanje izuzetno jača naš imuni sistem.

Naše okruženje
Velika korist po naše zdravlje je kada smo okruženi ljudima i stvarima ili posećujemo mesta, koja zrače visoku vibraciju. Na taj način automatski ulazimo u rezonancu sa tim vibracijama.

Sport ili kretanje
Kretanje je osnova života, to je jedan od uslova za naše zdravlje ali i uslov za celokupno postojanje. Samo kretanje može da pokrene blokiranu – fiksiranu energiju, kretanje, koje je uslov za postojanje vibracije naše ličnosti.

Terapija aromama i bojama
Mirisi, boje i eterična ulja imaju izuzetan uticaj na naš centralni nervni sistem, jer povisuju naše vibracije.

Zahvalnost i poštovanje
Ove vrline imajo v našem univerzumu visok nivo vibracije. Kada se povežemo sa ovim kvalitetima, trenutno povećamo svoju vibraciju. Konačno, ne možemo istovremeno biti zahvalni i nesretni.

Zdravo ishrana
Svaka hrana ima svoju vibraciju, tako da sa pažljivom ishranom možemo da povećamo našu vibraciju. Kada se nalazimo u stanju niže vibracije, tada nas privlači hrana sa nižom vibracijom (slatka ili masna jela), što nas još niže odvlači u područje niskih vibracija.

Pozitivnost vode
Voda ima vrlo visoku frekvenciju vibracije, zato se kada se tuširamo, kupamo ili plivamo osećamo prijatno osveženi, što istovremeno povećava našu vibraciju.

Osećajmo sva svoja osećanja
Kada želimo trajno da dosegnemo viši nivo vibracije svoga bića, potrebno je da dozvolimo da se dešavaju sva naša osećanja. Samo tako možemo da ih prepoznajemo i da negativna odmah razgradimo. Nije dobro da potiskujemo svoja osećanja jer se tako stvaraju negativna žarišta.

Radost i sreća neka imaju prioritet u našem životu
Naviknimo se, da ništa ne činimo iz straha ili iz osećanja krivice. Svaka naša akcija neka bude svesno i promišljeno - pozitivno usmerena. Zapamtimo: "Kada počnemo, da se upoređujemo sa drugima, tada je kraj naše radosti i sreće te u nama počinje, da vlada nezadovoljstvo." - Kierkegaard

Učenje je veoma važna aktivnost

Učenje je duhovna – mentalna aktivnost i svaki put kada nešto naučimo: planirati, rešavati probleme, čitati, pisati, slikati, svirati neki instrument, učiti neki strani jezik, voditi razgovore koji pobuđuju i obogaćuju naše znanje i naše sposobnosti...naš mozak se malo promeni. Uvek kada učimo, pobuđujemo krvotok u mozgu, “stavljamo u pokret stvaranje novih sinapsi – nova kontaktna mesta između dva neurona ili između jednog neurona i jedne mišične ćelije koja služi za prenošenje neke informacije.“ Time uzdižemo frekvenciju naše vibracije što obogaćuje i oplemenjuje naš život.

Pridržavajmo se zlatnog pravila
Nemojmo da živimo sa unutrašnjim otporom, zato što je takav otpor uvek naš latentni i ujedno najveći neprijatelj naše pozitivne vibracije. Akceptirajmo, prihvatimo uvek našu sadašnju situaciju takvu kakva jeste, ali činimo sve što je u našoj moći, da od nje načinimo ono što se od nje najbolje može načiniti. Životni moto neka nam bude zlatno pravilo: “Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima! U tome su sadržani svi zakoni i svi proroci“…(Mat.7/12).

Iz svega što je izloženo vidi se, da uopšte nije teško da podignemo frekvenciju vibracije našeg bića i da nam za to ne trebaju nikakva posebna znanja ili neko majstorstvo. Potrebno je samo, da se naviknemo da svesno živimo sve duhove Božje: ljubav, mudrost, volju, red, ozbiljnost i strpljenje. Srećno!

Pozivam vas, da pročitate i priloge O životnoj energiji 1 i O vibracijama

Virovi (dostupni 23. juna 2019 u 14:40):
https://www.top-quant.com/Korperzellen/
nirosana.com/frequenzen-und-gesundheit/
https://www.raven-spirit.ch/knowhow/20-440-oder-432-hz.html    
roadheart.com/schwingung-erhoehen/