O životnoj energiji 1Svi znamo, da novac nije ni loš, ni dobar – ni blagoslovljen, ni proklet. Novac je samo novac.
Međutim, često u prometu sa novcem taj novac ne vidimo, i tada novac za nas postaje samo jedan pojam koji može biti i negativan, recimo u slučaju kada je reč o dugovima koji su za nas štetni iako figuriraju samo kao pojam.
 
Baš tako je i sa energijama – možemo ih primeniti u dobru ali i u lošu svrhu. Energija jeste i uvek ostaje samo energija. Da bi obvladali nekom energijom, potrebno je odgovarajuće znanje i tada energije za nas mogu biti izuzetno korisne. Kada nemamo potrebnog znanja za konkretnu energiju, tada ona može biti i izuzetno štetna po nas. Kada je energija štetna po život mi je nazivamo ''negativna energija''. Prema tome i negativna energija je samo jedan pojam kojim mi označavamo energije koje su štetne po život.
Energiju koja održava sve što je živo (ljude, životinje, biljke i minerale; u mineralima se nalazi potencijalni život) i koja se nalazi posvuda oko nas u vazduhu, u vodi, u zemlji, u hrani, u sunčevim zracima pa i u nama, nazivamo životna energija - eterička energija - prana (sanskrit) - vibrirajuća kosmička sila – Reč Božja… 
 
Svako od nas rodio se ispunjen manje ili više sa životnom energijom, to je u nama osnovna energija, bez koje nema nikakvog života. Životna energija je u nama ali i svuda oko nas.
Mi i celokupna naša priroda živimo u moru životne energije – u Bogu… i skoro svaki istraživač koji se uverio u njeno postojanje dao joj je neko svoje ime. 

U Jovanovom evanđelju piše: ''U početku beše Reč i Reč beše u Boga i Bog beše Reč.''
Reč –  Energija – Bog – Svetlost –
 – Duh – Duh Sveti – Duh Božji - Stvaralačka moć - Snaga Božje volje…
to je Kosmička energija - Životna energija (dinamički aspekt Božji) koja život daje;  
U Indiji je zovu "Prana''; Kinezi za nju kažu ''Ch'i'' ili ''Chi Kung'' (Qi Gong); 
u Japanu kažu ''Ki'', kada ''Ki'' koriste kod zdravljenja tada je nazivaju ''Reiki''; 
stari Egipćani su za nju govorili "Ka"; antička hebrejska kultura "Cheim";
u kulturi Maja "Ch'ulel"; Hipokrit "Physis"; grčki Galen iz Pergama "Pneuma";
u Polineziji govore za nju ''Mana'';  Arapi za nju kažu ''Baraka'';
u starom aramejskom jeziku koji je bio u upotrebi pre ali i posle Hrista, tu energiju nazivali su ''Tzool-mah'';
u svojoj molitvi Hristos se pozivao na ''hleb naš svakidašnji''; 
Hildegard von Bingen "Viriditas"; C. Reichenbach za nju kaže ''Od'';
W. Reich govorio je o ''Orgon energiji''; 
R. Steiner kao i Daskalos su je nazivali ''Eterička energija'';  
Einstein ''Polje''; Ernst Vol ''Tahionska energija''; 
H. P. Dürr ''Kvantni duh''; Tesla:''Energija nulte tačke''; 
Günther Baer ''Latentna materija'';
Eric Pearl ''Rekonekcija'' – (ponovno povezivanje)
''Sveprožimajući princip''.

...''i sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše Život, i Život beše videlo ljudima. Videlo se svetli u tami, ali tama je ne prepoznade (Jov.1/1-5).
 
Možda bi već trebali jednom prestati sa izmišljanjem novih naziva za taj početni - pratemeljni organizirajući princip života?
Zašto?
Zato što je Duh Sveti – dinamički aspekt božji – nevidljiva božja moć - jedini činilac - jedina stvaralačka sila - jedina energija koja svojim vibracijama stvara i održava celi stvoreni kosmos.
 
Oduvek se znalo, da bez životne energije nema života, a smrt našeg fizičkog tela nastaje onda, kada ona napusti naše prolazno - materijalno telo. 
Za naš normalan život potrebni su i drugi izvori energije: hrana, voda, vazduh – kiseonik i sunčeva svetlost. Sve to je važno i neophodno za naš život, jer i iz toga naš organizam crpi životnu energiju ali znajmo, da je svemu tome ''glavni koordinator'' aktivna, latentna i potencijalna životna energija čije sedište se nalazi u našem kičmenom stubu duhovnog (astralnog) tela; u centrima koja nazivamo ''Čakre''.
Čakre – rotirajući svetlosni diskovi – energetski vrtlozi, koji upijaju životnu energiju iz naše okoline, iz hrane, vode, vazduha i sunčeve svetlosti, razlažu je i šalju energetskim kanalima (meridijani ili nadis) u žlezde, nervni sistem i u krv. Čakre snabdevaju ne samo naše fizičko telo životnom energijom, već i našu dušu.
 
Kada našim energetskim kanalima ''punom parom'' teče životna energija, tada smo mi izuzetno pozitivni, zadovoljni i plemeniti. Tada naše lice poprima jedan poseban izraz lepote (lepota nije svedena samo na proporcije našeg lica) i u očima, pa i na celom našem licu pojavi se neki blagi, produhovljeni osmeh, koji traje danima – tako dugo, koliko traje i ''bogat'' protok te energije; počinjemo da zračimo, da isijavamo razumevanje, prihvatanje, plemenitost; počinjemo da isijavamo život… Tada se na našoj celokupnoj pojavi opaža snažna karizma… i sve to su posledice ''bogatog'' protoka životne energije.
 
Kada čakre ispravno funkcionišu tada kažemo da su uravnotežene. Međutim, njihova funkcija može da bude praktično i slabo aktivna i preaktivna, ali isto tako može da bude za protok energije sasvim blokirana. Ni jedno od ova tri stanja nisu poželjna. Najgora je blokada u funkcionisanju neke čakre, jer to može nepovoljno da utiče i na aktivnost čakre ispod ili iznad nje.
 
Pored svega ovoga znamo i da sve što je živo pa i čovek, ima svoju ličnu - astralnu atmosferu, koja je jedna od manifestacija životne energije koju nazivamo ''Aura''. Aura je finosupstančno zračenje – isijavanje životne energije, koja okružuje svako živo biće. Vidoviti ljudi mogu da je vide kod svakog čoveka, ali isto tako i kod biljaka i životinja, kako ih okružuje nekakvo magličasto polje – Aura, koja je sve gušća što je bliže telu. Sadržana je iz svih boja svetlosnog spektra. Te boje isijavaju mentalna stanja (posebno emotivna) svakog živog bića. Senke i boje aure predstavljaju predivan prizor lepote i izuzetno su zanimljivog karaktera. Iskusni okultisti sposobni su da iz čakre ''čitaju'' karakter svake osobe ali isto tako i prirodu njenih prolaznih misli i emocija običnim proučavanjem promena boja njene aure.
 
Kada nastanu problemi u protoku životne energije, tada praktično u našim telima (fizičkom i astralnom) istovremeno nastaje slabljenje našeg imunog sistema što znači, da se stvaraju pogodni uslovi za nastanak bolesti. Za nastanak bilo kakvih problema u protoku životne energije, odgovorni smo uglavnom samo mi. Na prvom mestu svaki pojedinac je odgovoran za svoje zdravlje. Veoma često čovekova ponašanja utiču i na zdravlje njegovih bližnjih, ali i na njegovu širu okolinu i tada je to uvek samo posledica nekog uzroka, koji može da potiče čak i iz prošle inkarnacije.
 
Mi, svaki od nas, ja – ti – on… celog života stavljamo neke uzroke oko sebe, iz kojih kad-tad nastaju određene posledice. To činimo sa našim mislima – razmišljanjem - sa našim Elementalima – sa našim misaonim oblicima, sa željama, rečima, osećanjima, delima, principima, navikama i svojim sklonostima… Zavisno od toga da li njihovim vibracijama dajemo pozitivan ili negativan predznak, mi stvaramo pozitivne ili negativne uzroke i tako tada utičemo pozitivno ili negativno na svoje zdravlje ili na svoju bolest.  
 
Kada vam neki ''iscelitelj'' želi ''isterati'' vašu negativnu energiju, najčešće se tada on glupira. Jer sve dok vi u sebi ne otklonite uzroke vaših negativnosti, one će u vama ostati. Svaka negativnost u nama je jedan uzrok koji sa sobom nosi svoju posledicu, znači, da bi se oslobodili svojih negativnosti moramo da se rešimo negativnih uzroka.
Kada smo ljuti, gnevni, kivni, zabrinuti, uvređeni, ljubomorni ili bilo kako negativno raspoloženi, mi tada ta osećanja snabdevamo energijom, čijoj vibraciji smo dali negativan predznak, spuštajući joj nivo vibracije, te tako ta energija postaje negativna – razarajuća – rušilačka - destruktivna. Razarajuća na prvom mestu po našu ličnost, a potom kroz nas razarajuća i za našu okolinu. Zapamtite, gde god usmerimo svoju pažnju, tamo teče i naša energija. 
Ako su naše misli, naše želje, naša pažnja i naša dela usmerena u pogrešnom – grešnom smeru, tada i naša energija, kojoj smo dali negativan predznak, teče u pogrešnom smeru. Nemojmo da pretvaramo svoju životnu energiju u rušilačku energiju. Rušenje je greh kada je samom sebi cilj. Kada rušimo kuću da bi izgradili novu, tada to nije uništavanje već deo izgradnje. Ali uvek kada nešto rušite zbog razaranja tada je to greh, a greh, to je naše neznanje. Svaki greh je neznanje i šteti na prvom mestu nama – moj greh šteti meni, tvoj tebi, njegov njemu… Zapamtimo, uvek kada nas pokrene pozitivno – stvaralačko osećanje, tada nijedan postupak nije greh; ali ako sa nama upravlja rušilačko osećanje, tada isti postupak postaje greh.
 
Budimo uvek pozitivni jer tada sa životnom energijom gradimo sve energije u vama kao stvaralačke – konstruktivne. Zapamtimo, uvek kada razmišljamo o bolesti, svejedno našoj ili tuđoj, tada usmeravamo svoju životnu energiju u pogrešnom – destruktivnom smeru. Zato budimo uvek radosni, zadovoljni i mislimo te razmišljajmo o dobroti, uspehu, plemenitosti, zdravlju, zadovoljstvu…
Trudimo se da što više budemo pozitivni i nemojmo nikada da mislimo, pa čak ni u šali da izgovaramo negativnosti: da psujemo, da proklinjemo, da govorimo povišenim – svađalačkim tonom. Nemojmo da govorimo nepristojne i čoveku nedostojne reči i da vređamo ni sebe ni druge, nemojmo da ogovaramo, nemojmo da se ljutimo i da se svađamo, nemojmo da brinemo i da se sekiramo, nemojmo da budemo ljubomorni i uvređeni; čak nemojmo ni da kažemo ''nemoj da kasniš'' jer takva rečenica ima negativnu vibraciju. Kažimo ''dođi na vreme'', jer takva rečenica nosi pozitivnu vibraciju.
 
Zašto sve ovo govorim?
Zato što svaka naša negativnost upućena drugome, po kosmičkom zakonu privlačnosti – rezonance, vraća se nama i spušta vibracije našeg tela ali i naše duše u negativno područje – u bolesno područje. Svaka naša i najnaivnija negativna misao stepenuje se, raste i može da se razvije u čudovište, koje troši strašno mnogo naše eteričke - životne energije i time slabi naš imunski sistem – naše zdravlje.
Uvek treba da se setimo: kada smo negativno raspoloženi, mi spuštamo vibracije naše sveukupnosti u niže područje – u negativno područje – u bolesno područje, time oduzimamo energiju našim ćelijama – umanjujemo vitalnost našeg fizičkog tela i slabimo naš imunski sistem.
Kada nas zahvati bilo kakvo negativno raspoloženje, negativna misao, negativna želja, ljubomora, negativna navika ili sklonost, tuga ili žalost; ako nekoga uvredimo; ako sa nekim ne govorimo, zato što smo svojom voljom odlučili da se uvredimo, tada treba da shvatimo, da su sva ta naša negativna ponašanja naši neprijatelji. Uvek kada druge ljude svojim mislima, rečima ili delima povredimo, ili kada na bilo koji drugi način negativno usmerim svoju ličnost, tada istovremeno spuštamo vibracije našeg tela u niže područje i time slabimo naš imuni sistem.

Kod zdravog čoveka frekvencija vibracija njegovog tela iznosi 62 - 72 Hz (herca), a već pri vibraciji frekvencije od 58 Hz, može da nastane u našem telu stanje prehlade ili početak gripoznog oboljenja.
 
Zapamtimo, kada nas neko uvredi, on želi da nas povredi namećući nam neku ''svoju igru''. Ako prihvatimo tu njegovu negativnu ''igru'', tada mi iz podsvesti prozovemo osećanja povređenosti odnosno, tada se brže-bolje uvredimo. 
Pitam vas: Zašto bih ja prihvatio njegovu podlu igru, namećući sebi da se i ja odlučim da od svoje životne energije napravim rušilačku energiju?
Zato, neću da se uvredim i neću da svoja osećanja spustim u područje niskih – negativnih vibracija. Neću da grešim, jer hoću da budem pozitivan.
 
Znajmo, da se sve negativnosti ovoga sveta ne nalaze tamo negde, ne i ne! One se nalaze latentno u nama – u ljudima, tu stasaju, tu rastu, tu se množe i spremaju da krenu u svet – u borbu, u rat. 
Nemojmo da budemo ovca u ničijem stadu i pažljivo birajmo gospodara kome ćemo služiti. Jer, negativni pojedinci ne mogu sami da napakoste svetu; oni ostaju u svojim raskošnim palatama. Hitler nije krenuo u svet da čini zlo i pobija narode već je poslao svoje ljude - ovce, koji su sebe pretvorili u poslušno oružje, u ljude, koji su po karakteru bili mlaki – neodlučni i koji su prećutno odobravali zlo, u ljude koji su postepeno postali zveri. Oni su bili ljudi baš kao što smo i mi - ti i ja, bili su obični, nahuškani ljudi, ljudi koji nisu razmišljali svojom glavom i zbog toga…
Pazi uvek na svoje misli,
jer one postaju tvoje reči; 
pazi uvek na svoje reči,
jer one postaju tvoja dela;
pazi uvek na svoja dela,
jer ona postaju tvoje navike;
pazi uvek na svoje navike,
jer one postaju tvoj karakter;
pazi uvek na svoj karakter,
jer sa njime gradiš svoju sudbinu.

 Dragi moji, pazite na sebe i na druge i mislite svojom glavom… Srećno!

* Pozivam vas, da pročitate i prilog "O životnoj energiji 2".