O vibracijama


 

Još dok smo bili u školi učili su nas, da prvi zakon termodinamike, zakon o očuvanju energije, govori: ''Energija se ne može stvoriti ni uništiti ali, ako nekom materijalnom energetskom stanju dodatno dovedemo energiju - vibraciju, tada može da pređe u neki drugi oblik, u drugo agregatno stanje''. Na primer: Iz komada leda može da nastane voda. Kada produžimo sa dovođenjem energije – vibracije, voda će se pretvoriti u paru, pa i ako mi ništa ne vidimo, ništa nije nestalo – sve je tu.

Danas za nas obične ljude, zbunjujuća i neverovatna je izjava kvantnih fizičara, da čvrsta materija kao takva ne postoji, i da je čvrsta materija u stvari samo energija, vibracija i gomila informacija.

 

Šta je u stvari vibracija?

Vibracija je oscilacija, kod koje je količina koja osciluje parametar, koji definiše kretanja nekog mehaničkog sistema; odnosno, to je kretanje u pravilnom ponavljanju. Broj ponavljanja u jednoj sekundi zove se frekvencija vibracije. Jedan ciklus u sekundi je jedan herz (Hz). Na primer: Krila pčele vibriraju gore-dole oko 150 puta u sekundi. To znači, da je frekvencija ovih vibracija, koje se čuju kao zujanje, 150 Hz.

 

Kvantna fizika nam ne samo tvrdi, već i dokazuje, da je treperenje – vibracija, osnova za postojanje celokupnoga kosmosa.

Treperenja – vibracije sa različitom učestalošću, ne stvaraju se samo s svetlošću, toplotom, zvukom i talasima iz električnih i magnetnih polja. Sve, ama baš sve što se nalazi u celokupnom kosmosu treperi – vibrira: kosmos, galaksije, sva nebeska tela, svi elementi, predmeti, takozvana materija, živa bića, organi, ćelije, naše misli i želje, naše emocije i mentalitet, naše ideje i osećanja, naše sklonosti, ali i svaka molitva… Naša svest, kao i celokupan naš život postoji samo zahvaljujući tom kvantnom kretanju – treperenju – toj vibraciji – tom dinamičkom aspektu Božjem, koga vernici nazivaju Sveti Duh. Pritom, svaka vibracija ima različitu ali i svoju specifičnu učestalost (frekvenciju).

 

Nije na odmet da znamo, da čvrsto-materijalne supstance uglavnom istražuje tradicionalna fizika, a fino-materijalne supstance kvantna fizika. Ukratko, kvantna fizika se bavi uglavnom interakcijom energije i fino-materijalne materije. Svaka materija ima svoje poreklo u kombinaciji određenih atoma. Oko jezgra kruže elektroni, i sve te atomske i subatomske komponente nalaze se uz pomoć fotona (svetlosnog kvanta) u neprekidnoj vibrirajućoj razmeni energija i informacija. To bi bio pogled na naše postojanje posmatrano iz ugla posmatranja objektivne nauke kvantnih fizičara. Međutim, prosvetljenim pojedincima to je bilo poznato još pre mnogo hiljada godina. Zato, je veoma važno da znamo još i da je Kosmička Svest ništa drugo do Bog, sve jedno kako ga ko naziva: Brahma, Jehova, Alah, Bog-Otac, Veliki Duh... Pritom Kosmička vibracija je Duh-Sveti – dinamički aspekt Božji.

---------------------------------------------------------------------------------

Uobičajeno – normalno je da ljudi žive na način, pri kome njihova frekvencija mozga vibrira između 1 i 20 ciklusa - herca u sekundi. Nivo od 20 ciklusa u sekundi (20 herz-a – Hz) je kada je čovek u budnom stanju, a 1 – 4 ciklusa za vreme spavanja. Samo retko se dešava da nečiji mozak radi – vibrira na drugim frekvencijama izuzev, kada se čovek nalazi u prelaznoj fazi iz budnog stanja u spavanje, kao i iz spavanja u budno stanje.

Upravo te među-frekvence dozvoljavaju nam da desnu polovinu našeg mozga sa svojim vezama angažujemo za spiritualnu – duhovnu svesnost. Idealna ravan frekvencije ovih vibracija jeste kada naš mozak vibrira sa 10 ciklusa u sekundi i to područje, taj nivo vibracija, naučnici nazivaju alfa-nivo.

Čovek, koji svoje životne probleme može – ume da analizira i rešava na alfa-nivou, on je sebe stavio na nivo vibracija duhovnog sveta, odnosno on je na istom nivou na kome se nalazi eterična vitalnost – životna energija - naš svakidašnji hleb, tako da on može ''sebe da puni'' sa tom energijom. Drugim rečima to znači, da kada meditiramo ili kada koristimo bilo koji ''duhovni alat'', to može biti korisno samo ako se nalazimo u stanju alfa-nivoa.

---------------------------------------------------------------------------------

Pored vibracija, u sveukupnoj prirodi, na naš život snažno utiče i kosmički zakon privlačnosti – rezonance, koji nam govori, da ''Isto privlači isto i kroz to isto se pojačava. Različito se odbija jedan od drugoga''. Znači, čovek je neprekidni prijemnik, ali istovremeno i neprekidni predajnik elektromagnetnih vibracija. Pritom svaka vibracija ima svoju određenu učestalost – frekvenciju. Jednake frekvencije se preklapaju – umnožavaju i tako se pojačavaju i upravo to je osnova zakona rezonance – zakona privlačnosti (više o zakonu privlačnosti pogledajte na: https://www.istrazivac-istine.com/clanci?view=article&id=53:o-kosmickim-zakonima).

Mi, svako od nas pojedinačno, svakodnevno smo u rezonanci – u polju privlačnosti svakojakih vibracija i to kako sa ljudima, tako isto i sa sveukupnom našom okolinom. To praktično doživljavamo kao simpatiju ili antipatiju. Potrebno je da shvatimo, da se naše ideje, misli i osećanja ne nalaze samo u našim glavama. Mi ih neprestano, isijavamo u vidu kvantnog pulsiranja – u vidu finih vibracija u svoju okolinu, baš kao pravi predajnik. Mnogi ljudi mogu osećati kada su drugi ljudi slabe volje i upravo to se dešava na relaciji predajnik – prijemnik i takav je manje ili više svaki čovek.

Shodno kosmičkom zakonu privlačnosti i sveukupnom kosmičkom pulsiranju znajmp, da uvek kada su naše misli i osećanja pozitivni, tada će život da nasnagradi. Drugačije rečeno, tada će za nas neprestano da se dešavaju nove, pozitivne situacije. Kada su naše misli i osećanja negativna (nabijena negativnom vibracijom), tada će kosmički zakon svom svojom snagom i moći da nam ukaže, da to nije smer kojom treba da se krećemo. Da je to narodnim jezikom rečeno "put, na kome će nas uvek pratiti neki maler''. Naravno, to će se desiti samo ako se svesno otvorimo za prijem takvih impulsa.

 

I tako eto, čovek ponekad poučen ličnim iskustvom započinje praktično i da koristi kosmički zakon privlačnosti. Pritom važno je znati, da su nam i kosmos i naš život uvek na raspolaganju čak i onda ako smo ih čitavih 50 godina ne uvažavali – i ako smo svo to vreme mučno i žalosno živeli. Dovoljno je da odmah sada, započnemo sa pozitivnim promenama, i ako pritom nepristrasno pratimo sva dešavanja koja se odvijaju, vrlo brzo ćemo primetiti kako nam život izlazi u susret. Sasvim sigurno je, da će potrajati izvesno vreme, dok ljudi počnu da reaguju na nas drugačije. Ako nastavimo naš pozitivni pohod i sa nepristrasnom ljubavlju reagujemo na svoju okolinu, vrlo brzo će i bedem negativnosti da se raspline.

Počnimo da primećujemo kako nas život daruje sa malim poklonima. Već to, kada se veselo uzradujemo i nasmešimo novom danu je veliki poklon. Uživajmo u poklonima koje nam život pruža i život će nam sve više pružati.

 

Znajmo, da je život uvek pravedan, i uvek daje kada treba da daje, a kosmički zakon privlačnosti hoće da mi to shvatimo. Pri tom se život ponaša kao ogledalo. Ako mu se osmehnemo, i on će nam se osmehnuti. Međutim, začkoljica je u tome, da mi prvi moramo da mu se osmehnemo. Shvatimo, da smo samo mi ti, koji kod sebe možemo nešto da pokrenemo, zato nemojmo ni u mislima da se bavimo negativnošću – da u sebi budimo negativne vibracije. Da bi sve krenulo na bolje, mi moramo da pokrenemo čitavu akciju i u tome je bitnost ove lekcije. Sve zavisi samo od nas i sve se vrti samo oko broja 1, a to smo mi.

Kada jednom shvatimo kako sve to funkcioniše, više nikada nećemo biti povratnici u negativnosti. I kao takvima, dana nam je mogućnost da se duhovno razvijamo, da podižemo nivo vibracije svoga postojanja i da ćemo naše prolazno Sopstvo vremenom da transmitujemo u trajno Sopstvo.

Šta to znači? To znači, sasvim logično, da će jednom doći trenutak kada će čovek postati nevidljiv! To nema ničeg zajedničkog sa mistikom ili magijom, to je čista fizika.

Ako je čovek postao nevidljiv, to samo znači, da je svoje grubo-materijalno telo transmitovao u fino-materijalno telo odnosno, da smrt - trajni nestanak materije - vibracije zaista ne postoji.

Uostalom, naše verovanje, da je smrt kraj, to je u stvari krajnje materijalistički, zastareo i prevaziđen način shvatanja našeg postojanja. O tome nam nedvosmisleno govori Max Planck, otac kvantne fizike.

 

Još pre 2000 godina Hristos nas je učio, da smrt kao kraj našeg života ne postoji. Život je kontinuum, koji se neprestano kreće. ''Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u ne raspadljivo, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost'' (1Kor.15/53).

Podsetimo se još jednom, čovek vibracije svoje ličnosti može da menja svesno ili nesvesno, u pozitivnom smeru – viši nivo vibracija, ali i u negativnom smeru – niži nivo vibracija. Naša pozitivnost ili negativnost ogleda se u kvalitetu naših misli, naših reči i dela, naših želja, usvojenih životnih principa, naših navika, našeg načina življenja sveukupnog života… To znači, da samo od nas zavisi, da li ćemo svojim vibracijama sebi da stvorimo, još ovde na zemlji, blaženstvo ili prokletstvo.

Zato, dozvolimo našem razmišljanju da poleti, da se naša ličnost duhovno probudi i da shvati, da je svaka naša bolest, ili bilo koja negativnost, ništa drugo do u nama vladajuća disharmonija vibracija! To zaista isto tako znači, kada se odlučim, da se uvredim na njega ili na nju, sasvim sve jedno da li zbog ovoga ili onoga… tada se ja odlučujem, da sebi - svom osećanju zadam disharmoničan udarac – pad u tamu negativnih vibracija, i ta rana će svaki put prokrvariti kad god se te situacije podsetim. Zar mi je stvarno to potrebno?

 

Važno je uvek da znamo, da kada se radi o našem životu, tada samo mi odlučujemo o tome da li ćemo se sa svojim načinom života uživeti u tamu naše svakodnevnice, ili ćemo sebe uzdići u svetlost. O tome samo mi odlučujemo i niko drugi. To je ''naša realnost'' i sve drugo je beznačajno.

 

Međutim, i na tom putu mogu da se pojave problemi. Šta onda?

Jedan od najčešćih problema je naše nestrpljenje. Ljudi imaju najviše problema sa činjenicom, da je za svaku manifestaciju potrebno izvesno trajanje, a ponekad može se i desiti, da se ništa ne desi. Tada se problem nalazi u vibracijama. Naime, ponekad razmišljamo o nekim željama, pri čemu nam vibracije nisu jednoznačne, zato što se istovremeno pojavljuju (delimično podsvesna) sasvim suprotna razmišljanja. Šta god da je uzrok, naše nestrpljenje može dovesti do nastanka negativnih vibracija. Ako mi negativno reagujemo na pojave koje se nisu ispoljile, to može biti uzrok da se pojavi čitava spirala negativnih posledica, i mi se opet nalazimo tamo gde smo prethodno bili. Razlika je jedino u našoj tvrdnji, ''da ovog puta nismo mi krivi''. I sasvim sigurno je da to nije tačno. Svi moji problemi imaju svoj početak kod mene, jer moj život reaguje na moje vibracije.

Uticaj drugih ljudi na nas je isto tako izuzetno snažan. Ne smemo zaboraviti da se neprestano nalazimo u funkciji prijemnik – predajnik. Neprestano primamo tuđe vibracije. Neko je rekao, da smo mi, naša ličnost, prosek od 5 ličnosti sa kojima komuniciramo. Zato pripazi ko u tvom društvu kvari tvoje raspoloženje i preduzmi nešto. Potrebno je da se naučimo, kako da se odbranimo od tuđih negativnih osećanja – vibracija. Stvarajmo svesno svoja osećanja i budimo po svaku cenu uvek dobro raspoloženi.

 

I to treba da znamo, uvek kada mislimo da je svet dolina suza, onda se svojim mislima spuštamo u područje niskih vibracija – u područje tame. Ako pak mislimo, da je svet pun lepote i dobrote, onda se svojim mislima uzdižemo u područje plemenitih vibracija – u područje svetlosti.

I znajmo, svako od nas ovde na ovoj našoj prelepoj Zemlji, sam sebi gradi ili svoju svetlu ili svoju tamnu današnjicu ali i sutrašnjicu. Uostalom, zar nam ne kaže i narodna poslovica: ''Svako je sam svoje sreće kovač''! Srećno.