Razmišljanja

Posvećeno svima koji spotičući se tragaju za istinom

 

 

Uvod

Misao, to je jedna mentalna aktivnost – jedan akt razmišljanja i nastaje uključenjem naše svesti, tako kažu neurolozi. Međutim, može da se kaže i, da su naše misli i razmišljanja elektromagnetni talasi – misaoni talasi, u kojima je smeštena ogromna energija. I to je istina.

Kada tu našu energiju razmišljanja razštrkamo na više objekata, dešavanja ili situacija, tada su naša osećanja neuredna, heterogena ili nelagodna. Ali, ako naučimo, da našu energiju razmišljanja suzimo – usmerimo – koncentrišemo samo na jedan objekat ili situaciju odnosno, kada svesno i koncentrisano pokrenemo naše pozitivno razmišljanje, tada mogu neke naše uhodane strukture isto tako i svesno da se razjasne ili prebrode. Time ćemo ujedno novim – jasninijim svetlom da osvetlimo naša razmišljajuća dešavanja, i sa time nam se otvara mogućnost, da naš ugao posmatranja znatno povećamo i tako još više obogatimo naše iskustvo.

Pozitivno misliti i razmišljati, to je jedan unutrašnji – duhovni pogled na život, koga svako od nas može i treba praktikovati. Pošto se u našem životu ne može ništa desiti čemu mi lično nismo postavili smernice, to onda znači da smo samo mi odgovorni za sve naše akcije.
Doduše, mi smo uvek spremni da naše neuspehe opravdamo sa ''slučajnim promašajem'', ''nesrećnim okolnostima'' ili sa ''sudbinom''! Tek kada prepoznamo da su svi naši problemi izašli iz nas i da će zbog toga i da nam se opet vrate, tek tada smo načinili ozbiljan korak u pravcu pozitivnog razmišljanja.

''Pozitivno razmišljati'' to je rešenje za sve probleme čovećanstva čitavog našeg sveta! To je verovanje u postojanje Kosmičke Inteligencije, koju mnogi ljudi nazivaju Bog, Jahve, Alaha, Brama, Veliki Duh, Kosmička svest ili nekako drugačije…
Živeti u miru, harmoniji i sreći možete samo ako prihvatite, da vaš životni princip bude pozitivno razmišljanje. Verujte mi, da sa pozitivnim razmišljanjem mogu da se reše svi lični ali isto tako i svi svetski problemi: lični, međuljudski, porodični, međususedski, međudržavnički, siromaštvo, glad, nezaposlenost, ekonomske krize, ratovi kao i svi drugi konflikti, jer svi oni imaju zajednički uzrok – negativno razmišljanje.

Možda ćemo u prvi mah biti malo zbunjeni, ali verujte mi, da su naša razmišljanja skoro kao naši snovi jer, i jedni i drugi nam pružaju mogućnost da poletimo – da se sasvim slobodno vinemo…
…na mesta gde naša duša može da pleše;
ka trenutcima, koji nas duboko u duši dodiruju;
ka trenutcima, koji su suviše brzo prohujali;
ka vremenima, koja nemožemo da povratimo;
ka dušama, za koja mislimo da smo ih zauvek izgubili;
i ka svima onima koji su daleko, daleko od nas, ali u srcu su nam veoma bliski…

Možda će vam neka od ponuđenih razmišljanja dotaknuti dušu, možda će pokrenuti u vama neku ideju, razmišljanje ili neku akciju i ako se to desi, smisao ovih razmišljanja su ispunila svoju namenu.

Jedan tražitelj istine
Ajdovščina 2016