Mom dragom prijatelju...

 

 

Evo pokušaću da ti objasnim moje iskustvo u korišćenju duhovne energije – eteričke vitalnosti (energije) pri samoisceljivanju energetskom regeneracijom.

Možda ćeš pomisliti da počinjem ''od Kosova polja i Kulina bana'' ali smatram, da je na samom početku potrebno objasniti ne samo, da sama bolest kao takva nije naš neprijatelj, već i da shvatimo da je svaka bolest posledica nekog uzroka, a uzroci kao karmička zaduženja mogu poticati i iz naših prethodnih inkarnacija.

Prvo, potrebno je da shvatimo, da je svaka bolest naš lični dragoceni izaslanik dobre volje, da je on nosioc informacija, koji je došao da nam javi, da sa našim zdravljem ''nešto'' nije u redu odnosno, da bi trebali u svom životu ''nešto'' da preduzmemo - promenimo (misli, reči, dela, akcije, ponašanje, životne principe, navike, običaje itd.), jer to ''nešto'' je uzrok našoj nevolji.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Drugo, opet je potrebno da shvatimo (jer shvatiti to je dublje razumevanje od obično rečenog ''potrebno je razumeti''), da ne smemo svoje zdravlje da prepustimo na odgovornost lekarima, terapeutima ili med. sestrama, jer ”Jedini čovek na celom svetu, koga mogu da promenim to sam ja.” Znači, samo ja sam odgovoran za svoje zdravlje, jer ja sam celog svog dosadašnjeg života gomilao uzroke oko sebe iz kojih su nastale između ostalog i neželjene posledice, za koje sam samo ja odgovoran.

Pre nego što počnem da pišem o načinu kako sebi da pomognemo, pogledajmo neke važne ezoteričke činjenice, koje je u međuvremenu i nauka potvrdila.

Velika većina ljudi žive na način, pri kome njihova frekvencija mozga vibrira između 1 i 20 ciklusa u sekundi i to je normalno i uobičajeno: Nivo od 20 ciklusa u sekundi kada je u budnom stanju, a 1 - 4 ciklusa za vreme spavanja. Samo retko se dešava da nečiji mozak radi - vibrira na drugim frekvencijama izuzev, kada se čovek nalazi u prelaznoj fazi od budnog stanja u spavanje, kao i iz spavanja u budno stanje.

Upravo te međufrekvence dozvoljavaju nam da desnu polovinu našeg mozga sa svojim vezama angažujemo za spiritualnu – duhovnu svesnost. Idealna ravan frekvencije ovih vibracija jeste kada naš mozak vibrira sa 10 ciklusa u sekundi i to područje – taj nivo vibracija naučnici nazivaju alfa-nivo.

Čovek koji svoje životne probleme može – ume da analizira i rešava na alfa-nivou, on je sebe stavio na nivo vibracija duhovnog sveta, odnosno na istom nivou na kome se nalazi eterička vitalnost – naš svakidašnji hleb, tako da on može ''sebe da puni'' sa tom energijom. Drugim rečima to znači, da kada meditiramo ili kada koristimo bilo koji ''duhovni alat'', to može biti korisno samo ako se nalazimo u stanju alfa-nivoa.

 

No preduslov za bilo-kakvu primenu duhovnih ''alata'' jeste, da naučimo kako treba ispravno – ritmički disati, jer disanje je osnovna potreba života (o značaju ritmičkog disanja pogledaj na internetu).

Od mnogo načina disanja prihvatio sam Daskalosovu preporuku. On piše:

''Otpusti sve i opusti sebe maksimalno. Zaboravi jučerašnja opterećenja, današnji teret i svaku misao na sutrašnji dan. Oslobodi telo, misli i čula od svake aktivnosti. Diši mirno i ravnomerno tako da na puni udisaj sledi puni izdisaj.

Udahni kroz nos tri puta u ritmu svog pulsa. Pri prvom pulsu udahni vazduh u stomak, pri drugom napuni vazduhom prsni koš do pola, a pri trećem pulsu ispuni sasvim grudni koš vazduhom. Potom odmah izdahni vazduh kroz usta prvo iz stomaka, a pri ostala dva pulsa sasvim isprazni svoja pluća. Ovo vežbaj što više svakoga dana, da bi se na to navikao i da takvo disanje teče nečujno i sasvim prirodno.

Kada si navikao na ritam 3+3, pokušaj da dišeš u ritmu 4+4, pritom zamišljaj da svoju utrobu puniš vazduhom u četiri sloja – odozdo pa nagore.

Ako si savladao i ritam 4+4, pokušaj sa 6+6 ali u svakom slučaju izbegavaj ritam 5+5 jer može da ima štetne posledice. Vremenom, više nećeš morati da obraćaš pažnju na disanje jer to će tvoj organizam prihvatiti kao nešto sasvim prirodno.''

 

Ovakvo ritmičko disanje ujedno je osnova za mnoge sledeće vežbe - sposobnosti koje sam nazvao ''duhovni alati'', a koje ću sada samo nabrojati:

- Disanje

- Posmatranje

- Koncentracija

- Vizualizacija

- Introspekcija i

- Meditacija

 

Više o njima saznaćeš iz Daskalosove knjige: Dr. Stylianos Atleshlis, ''THE ESOTERIC PRACTICE''.

U knjizi ćeš naći i pojedinosti o iscelivanju svetlosnim kuglama o čemu smo prošli put razgovarali, ali i mnogo drugih interesantnih stvari.

 

 

Da pređem na problematiku uravnoteženja čakri.

 

Šta su čakre i čemu služe to znamo svi, manje ili više. No u našem telu protiču i neke druge energije koje nisu ništa manje značajne i one sve zajedno treba harmonično da protiču.

Često su prisutne i negativne energije koje ponekad i mi sami stvaramo i upravo sve te energije zajedno utiču na smer rotacije pojedine čakre odnosno utiču na protok energije kroz čakre, pri čemu kod uravnoteženih čakri svaka rotira u suprotnom smeru od one ispod ili iznad nje.

Kada čakre ispravno funkcionišu tada kažemo da su uravnotežene. Međutim, njihova funkcija može da bude praktično i slabo aktivna i preaktivna, ali isto tako može da bude za protok energije sasvim blokirana.

Ni jedno od ova tri stanja nisu poželjna. Najgora je blokada u funkcionisanju neke čakre, jer to može nepovoljno da utiče i na aktivnost čakre ispod ili iznad nje.

Postoje više načina kojima se uravnotežuju čakre. Ja obično pomoću viska utvrđujem stanje u kome se nalazi neka čakra, te ih pomoću viska i uravnotežujem. Pritom je važno, da se kod svakog rada sa čakrama uvek počne sa prvom čakrom. Na sedmoj čakri ne izvode se nikakvi zahvati, zato što se ona automatski uravnoteži, kada uredimo prethodne.

 

Uostalom, o čakrama i o energijama koje protiču u našem telu ima mnogo toga na internetu. Važno je samo, da vodimo računa o tome, da nije sve što dolazi sa istoka automatski ''naj'', jer ima podosto toga što važi samo za njih, za njihov način života i njihov milje… jer oni sa time žive već hiljadama godina i njihov organizam se na sve to navikao.

 

Moje iskustvo mi je pokazalo, da se čakre ali i celokupni energetski tokovi u našem telu mogu veoma uspešno regulisati samo jednim zajedničkim zahvatom ali pod uslovom da prethodno dobro ''svarimo'' znanja o ''duhovnim alatima'' koje sam već spomenuo.

 

Kako to ja praktično izvodim

U sedećem položaju, uspravne kičme, opuštenih ramena, raširenih nogu toliko da se možeš sa ispruženim rukama sagnuti i skoro dodirnuti patos, glava blago spuštena, oči zatvorene, ruke opuštene između nogu pri čemu se leva šaka nalazi u desnoj.

Otpusti sve i opusti svoje telo… u tom položaju ne sme ništa da ti skreće pažnju… več posle 5-10 sek. (u početku sigurno mnogo više) bićeš u ''alfa-nivou'' i možeš da daš sledeći mentalni nalog – da sugeriraš sebi sledeće misli:

a) - ''Kada počnem da se uspravljam iz svog sagnutog položaja, pri čemu mi ispružene ruke sa prstim blago dodirujuju gležnjeve (desnim prstima desni, a levim prstima levi), uspravljajući se, pokupiću iz zemlje i vazduha eteričku vitalnost (energiju) unoseći je (za vreme udisanja vazduha kroz nos u trajanju od 4 srčana pulsa (tako ja radim), u moje eteričko telo (eterički dvojnik)''.

i b) - ''Za vreme izdisanja vazduha kroz usta isto u trajanju od 4 srčana pulsa, pokupiću iz mog tela negativnu energiju, koju ću predati zemlji da sve to neutrališe''.

 

Pre nego što počnemo sa samim izvođenjem, te misli (afirmacije) moramo sa voljom, strpljivo i istrajno da utisnemo u našu podsvest (moram sebe da programiram) ali takve misli moraju da prate i svako naše udisanje i svako izdisanje vazduha u ovoj seansi.

 

Kada smo se odlučili za početak praktičnog izvođenja, sa afirmacijom počinjem isovremeno da ritmički udišem vazduh kroz nos i da se uspravljam, prstima stižem do kolena nastavljajući horizontalno do prve čakre (do prepona). U tom trenutku kičma mora več da je uspravna (da čakre budu u vertikali) a prstima nastavljamo vertikalni put (uz telo) sve do iznad glave (iznad sedme čakre) kada se istovremeno i završava četvrti srčani puls pri udisanju, da bi odmah nastavili sa ritmičkim izdisanjem i spuštanjem naših ruku. Na početku poslednjeg pulsa pri izdisanju (prsti se več nalaze opet kod gležnjeva), dlanove sa još uvek ispruženim prstima lociramo u sredini između naših nogu te ih potresemo sa željom da sa njih stresemo negativnu energiju koju će zemlja odmah da prihvati i neutrališe… naravno da odmah nastavljamo sledeći ciklus…

… često već za vreme prvog udisanja vazduha osećamo, kada naše prste počinjemo da dižemo u području čakri, kako nam se uz kičmu dižu neki žmarci… ezoteričari hermetičkog kruga kažu da je to kundalini energija…

Hteo bih da naglasim, ako u sve ovo ne veruješ, onda nema ni smisla da to činiš.

Potrebno je znati, da sve što god čovek u svome životu želi da učini i potkrepi snagom verovanja, uspeće. Verovati, drugim rečima znači ''smatrati za moguće'', te ako čovek smatra da je moguće da nešto učini i u to unese snagu duha ljubavi, mudrosti, volje, reda, ozbiljnosti i strpljenja, tada je uspeh neizbežan.

Podsetimo se: Kada je Hristos ozdravio jednu ženu, koja je smatrala da je dovoljno da dodirne njegovu haljinu pa će ozdraviti, rekao joj je : ''ne ja već tvoja vera te je spasila idi i ne greši više… (nemoj da gomilaš negativne uzroke u svoj život)''.

 

Energija koja život daje

Nadam se da mi nećeš zameriti što ću ovom pisanju da dodam još neka moja razmišljanja.

Mislim, da pojedinci koji su u svojoj praksi spontano ''otkrili'' tu energiju (kao i moja supruga), manje ili više su zbunjeni, a oni koji su smatrali da su ''nešto'' novo otkrili (obično naučnici), brže bolje su tom ''nešto'' dali ime i tako eto danas imamo mnoga imena za jednu te istu energiju. Pogledajmo šta nam govori hronologija:

 

''Sve je DUH;

Beskonačni STVARALAČKI DUH je izvor ŽIVOTA;

SVE što je stvoreno je mentalno;

DUH vlada nad materijom.''

Tako nam govore prastari Kumranski zapisi (Khirbet Qumran) koji potiču iz starog Egipta, stare Kine ili možda još iz prepotopskog Hanoha?

Iz ovakvog teksta proizlazi, da iza svake fizičke manifestacije mora da stoji jedna duhovna stvarnost i to je jedan od osnovnih zakonomernosti našeg pojavnog sveta.

 

Interesantno je, da na samom početku Velikog Jovanovog Jevanđelja, piše: ''U pratemelju svega bila je Reč i ona je bila od Boga i Bog je bio ta Reč''...

Sasvim normalno da su prvo verski teoretičari počeli da ''stvar'' razjašnjavaju tako da se javljaju pojmovi kao: Bog – Reč - Svetlost – Duh – Duh Sveti – Duh Božji - Stvaralačka moć - Snaga Božje volje - energija koja život daje…

i tu energiju u Indiji zovu ''Prana''; Kinezi za nju kažu ''Ch'i'' ili ''Chi Kung'' (Qi Gong); u Japanu kažu ''Ki'', kada ''Ki'' koriste kod isceljivanja tada je nazivaju ''Reiki''; u Polineziji govore za nju ''Mana''; Arapi za nju kažu ''Baraka''; u starom Aramejskom jeziku koji je bio u upotrebi pre ali i posle Hrista, tu energiju nazivali su ''Tzool-mah''; u svojoj molitvi Hristos se pozivao na ''hleb naš svakidašnji''; C. Reichenbach za nju kaže ''Od''; W. Reich govorio je o ''Orgon energiji''; R. Steiner kao i Daskalos su je nazivali ''Eterička vitalnost''; Polje; Tahionska energija; energija nulte tačke; Kosmička energija; Kvantni duh; Latentna materija; Rekonekcija; Sveprožimajući princip…

...''i sve je nastalo iz Nje jer je u Njoj bio Život, a Život bila je svetlost ljudima ... svetlost (nosioc informacija) je tu i svetli u tami ali (nažalost) tama je ne prepoznade (Jov.1,1-5).

 

Možda bi trebali prestati sa izmišljanjem novih naziva za taj pratemeljni organizirajući princip života?

Zar ne bi bilo već vreme da se vratimo opet na pratemelj svega… !?

 

Znači, ''Polje je uzrok celokupnog postojanja'', tako kaže savremeni čovek, jer kada bi rekao ''Duh je uzrok celokupnog postojanja'', to nije savremeno, nije ''in'' i zvuči zastarelo - religiozno.

 

Pogledajmo kako se razvijala ta ''naučna misao'':

 

Jedan od prvih, Michael Faraday (1791-1867) svojim istraživanjima na području elektriciteta, suprotstavio se Newtonovom učenju da je prostor prazan, dokazujući svojim elektromagnetskim indukcijama da to nije istina. Faraday uvodi jedan nov pojam, pojam električnog i magnetnog polja, koji je nazvao ''eter''.

Einstein se veoma jezgrovito izrazio kada je rekao: ''Polje je jedina stvarnost''. Taj sveprožimajući duh, to sveprisutno polje, fizičar Günther Baer naziva ''latentna materija'', a H.P. Dürr govori o ''kvantnom duhu''.

Nikola Tesla kaže: ...''može se reći, da je energija nulte tačke jedna matriksa (matrix), iz koje proizlazi materija u zgusnutom obliku. Može se još i reći, da je energija nulte tačke uzrok, a Postanak - Stvaranje je posledica. Svi priznati oblici energije, zračenje ili čvrsta materija, imaju svoj uzrok u energiji nulte tačke''.

 

Sve više ima pristalica teorije, da je naš univerzum multidimenzionalan, te je vrlo teško, možda čak i nemoguće, izdvojiti tu sveprožimajuću energiju, sve jedno kako je nazvali, pošto je i ona sama multidimenzionalna, pošto u sebi ujedinjuje sve zakone prirode, pa čak i one koje su nam još uvek nepoznati, jer se odnose na druge dimenzije.

 

''Pioniri kvantne fizike – Ervin Schrödinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr i Wolfgang Pauli – nekako su slutili da su stupili na, za naučnike, zabranjeno metafizičko područje. Ako su sve sami elektroni posvuda i istovremeno međusobno povezani, to ukazuje na neku duboku istinu o prirodi celog sveta. Da bi shvatili dublju istinu neobičnog subatomskog sveta koga su posmatrali, okrenuli su se klasičnim filozofskim delima. Schrödinger se zadubio u hindujsku filozofiju, Heisenberg u starogrčku Platonovu teoriju, Bohr je proučavao kinesku filozofiju i taoizam, a Pauli je istraživao psihoanalizu, arhetipove i kabalu. No i pored toga nisu uspeli da izrade koherentnu teoriju o duhovnim implikacijama kvantne fizike.''(L.M. Taggart: ''Polje'')

 

Novija istraživanja potvrđuju, da na najosnovnijoj ravni čovek nije rezultat sveukupnih hemijskih reakcija, već da je taj pratemeljni organizirajući princip – strogo određen energetski naboj – pulsirajuće energetsko polje, osnovni organizator i pokretač čovekovog bića i njegove svesti.

 

Nažalost, za sada još uvek živimo u zabludi i za nas još uvek važi ona: ...''i svetlost dođe u tami, ali tama je ne prepoznade'' (Jov.1/5) ili drugim rečima: ''došao sam Ja, kao večno prabiće svih bića i kao prasvetlost svih svetlosti i života, u svet tame k'onima, koji su bili iz Mene; ali me nisu prepoznali u tami svog otupelog osećanja veličine'' (jl.GEJ.01.05.22).

 

No, sve u svoje vreme. Možda i nije suviše kasno? Možda naša zabluda kao pomanjkanje spoznaje čeka na svoju transmutaciju? Možda zaista ''svo olovo će jednom biti pretvoreno u zlato''? To je isto kao što zima sanja o letu, i kao što noć priprema danu dolazak tako i svaka zabluda nosi prikriveno u sebi istinu; a naš zadatak jeste da tu klicu svetlosti u nama oslobodimo – probudimo.

 

Da su naše misli osnovna alatka kojom svaki od nas može sebe da dovede do savršenstva, govori nam i jedna prastara tvrdnja za koju znamo da se pojavila u Taoizmu, ali za koju su oni sami govorili da potiče iz daleke prošlosti, i koja kaže:

 

Pazi uvek na svoje misli,

jer one postaju tvoje reči;

Pazi uvek na svoje reči,

jer one postaju tvoja dela;

Pazi uvek na svoja dela,

jer ona postaju tvoje navike;

Pazi uvek na svoje navike,

jer one postaju tvoj karakter;

Pazi uvek na svoj karakter,

jer sa njime gradiš svoju sudbinu.

 

P.S. – Kažu, da je Sokrat mogao sa malo reči mnogo da kaže, a ja napisah skoro 5 stranica... kao da želim da satrem čitaoca... međutim ja imam prijatelja koji je nadmašio Sokrata i koji kada napiše rečenicu: "u pitanju je Bovec", čini mi se kao da još dugo posle toga pati što je napisao tako dugačku rečenicu, a mogao je da napiše jednostavno "u pi. je Bo."

 

mnogo srdačnih pozdrava od Ru. Dr.