8. O Elementima (Daskalos)

 

Dr. Stylianos Atteshlis (1912 – 1995), poznati mističar sa Kipra, jednostavno nazvan Daskalos (grčki, učitelj), osnovao je pre više od 80 godina esoterički krug, koji je nazvao: “Jedan sistem za istraživanje istine”. Rođen od oca englesko-škotskog porekla, koji je bio admiral britanske sredozemne flote, i majke grkinje, odrastao je na Kipru i još od malena bio izuzetno svestran i nadaren. Po isključivo očevoj želji, završio je vojnu akademiju sa činom majora britanske armije, ali nikada nije stupio u vojnu službu. Posle akademije otišao je da živi u manastir. Imao je tri titule doktora, diplomu za klavir, za violinu, voleo je da slika, voleo je da se “petlja” u svojoj maloj bašti i živeo je sa svojom porodicom, veoma skromno i povučeno u Strovolosu, predgradju Nikozije, gde je imao svoj najuži krug učenika – “istraživača istine”.
Daskalos je bio izuzetno religiozan, bio je ustvari duhovni učitelj, učitelj bezuslovne ljubavi; ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjemu i ljubavi prema sebi samome. Praktikovao je esoterično Hrisčanstvo, dajući naglasak na to da je on hriščanin ali ne u uskom smislu. Imao je veliko razumevanje i poštovanje za sve religije. Hrabrio je svoje studente (učenike) rečima: …..”skupljajte nektar i u drugim baštama ali ne zaboravite da u bašti hriščanstva ima istoga cveća, koje isto tako miriše i koje je možda čak i lepše. Svaki od vas neka ostane u svojoj veri (bilo ih je budista, hindusa, jevreja, muslimana), jer bušeći mnogo malih – nedovoljno dubokih rupa, nikada nečete stići do vode, a istina je i onako samo jedna”.
Daskalos se rodio sa izuzetno visokom i sveobuhvatnom svešču. “Kretao” se sasvim slobodno i sa punom svešču van vremena i prostora, po ovostranim kao i po onostranim svetovima. Imao je sposobnosti, koje su se u najboljem smislu mogle nazvati magičnim.
Možda je največi Daskalos’ov poklon svima koji u svom traganju trebaju orijentaciju, njegova sveobuhvatna anatomija ljudske prirode: Učenje o naša tri tela (materijalno-fizičko, psihičko-emociono i noetsko-mentalno); njegov opis života Elementala (misaonih formi) daju nam mogučnost da sami sebe spoznamo ali isto tako da svoje iskustvo i razumevanje sveta iznova oblikujemo. Učenje o eteričnoj vitalnosti i o našem eteričnom dvojniku, daju nam sposobnost da naše zdravlje pratimo i kontrolišemo za naše dobro.
Za širu javnost “otkrio” ga je, prof. soc. Kyriakos C. Markides, knjigom “The Magus of Strovolos”, te ubrzo postao poznat širom sveta (prevedena je i na srpskohrvatski jezik u izdanju narodne knjige-alfa, 1999god.). U svojoj, više nego skromnoj prostoriji, koju je nazvao Stoa, držao je predavanja svojim učenicima ali i posetiocima i iscelivao bolesne ako je to njihova karma dozvoljavala. Isceljenja, savete i predavanja koja je obavljao, za njega su uvek bila dela ljubavi prema bližnjem i nikada nije za njih uzimao nikakvu nagradu, novac ili slično. Od svojih učenika je takođe zahtevao, da ne primaju nikakvu nagradu, novac ili bilo kakvu naknadu za esoterično naučavanje, za savete o životu, za isceljenja i slično. Smatrao je, da svako ko je badava dobio neki dar Bočji, mora taj dar dalje badava davati, jer nam je Hristos takvu poruku ostavio: “….badava ste primili, badava i dajte”(Mat.10/8).
Daskalos kaže: “Naše učenje (učenje istraživača istine) nije moja poruka, ja sam samo kanal jedne Nad Inteligencije, evandjeliste Jovana i drugih nevidljivih Majstora. Za svako isceljenje potrebno je podesiti se na vibracije Duha Svetoga, a mi, mi smo samo posrednici u planu Božjem. Bog je isceljitelj a ja sam samo alatka u rukama Svevišnjega.” Pred kraj svoje poslednje inkarnacije napisao je nekoliko knjiga, ostavljajući nam tako, ogromno bogatstvo o spoznaji i ustrojstvu čovekovog postojanja.
Daskalos nam poručuje, kada učimo, da uvek načinimo samo jedan korak unapred i to u pogodno vreme, a sledeči korak otkritiče se sam po sebi.


O Elemental-ima (predavanje održano 11. 05 1993)

Jedno od interesantnih Daskalos-ovih predavanja jeste i tema ''O Elemental-ima, održano 11. 05. 1993 godine:

......''Juče smo rekli da naša planeta ne dodiruje ni jedno drugo nebesko telo ni u materijalnoj, ni u eteričkoj niti u takozvanoj psihičkoj ravni. Sve što u svetovima egzistencije postoji i ima materijalno telo, mora da ima i odgovarajuće eterično i psihičko telo. Tek naše noetičko telo koje odgovara noetičkom telu naše planete pliva u jednom okeanu iz Duh-Supstance – Uma (Mind). Tako posmatrano, sva nebeska tela nalaze se u jednom te istom okeanu iz noetičkog Uma. I u tom okeanu svako ima svoje individualno noetičko telo. Mi posedujemo još i viša tela (prim.: pre bi se moglo reći stanja nego tela), naime astralno telo i kauzalno telo. Daskalos obuhvata oba tela zajednički u pojam “noetic“ = noetičko ili kao “noetic and higher noetic“ koja su načinjena iz Duh-Nadsupstance (Nad-um).
Um i Nad-um postoje samo u svetovima egzistencije. To su svetovi manifestacija, tvorevina i oblika. Apsolutno Beskrajno Bi-stvo i Apsolutno Beskrajno Biv-stvo u kojima su sadržana Arhanđeoska bića, nisu identična sa stvorenim svetovima, može se reći da su oni stvoritelji svetova, kao i mi što smo u stvarnosti naše Duh-Duša-Biće, a ne naše grubotvarno - fizičko telo. No kako je to sa ljudima ?
Mi kao ljudi imamo dvojnu prirodu: Božansko Duh-Duša-Sopstvo - naše istinito Sopstvo koje ima večni život, a na drugoj strani imamo senku našeg istinitog Sopstva – naše ljudsko Sopstvo, tvorevinu u vremenu i prostoru, vezanu za odredjenu okolinu na ovoj planeti, našu čovečiju (sadašnju) ličnost, koja pomaže čovečijem egoizmu da se odrazi - izrazi.

Sada čemo pogledati kako se stvara taj egoizam i da li je on jedna živa Bitnost? Egoizam je jedan živi oblik egzistencije, ali nikako živa Bitnost. Kako nastaje i kako se stvara? Več smo rekli, da se mi nalazimo u jednom okeanu od Nad-uma, koga smo nazvali more Duha ; Nad-um je emanacija koju zrači Absolutno Beskrajno Bi-stvo (Bog), Apsolutno Beskrajno Biv-stvo (Hristos) i Arhanđeli. Ali mi sami, dok kao ljudska bića nastanjujemo svetove egzistencije, mi ne odajemo (ne emaniramo) Um, mi ga sebi pozajmljujemo. No čim se uzdignemo na nivo Sopstva-Nad-iteligencije, nivo našeg Duh-Duša-Sopstva, onda će i naša stvaralačka radost iz nas da zrači Nad-um, jer mi nismo ništa različitiji od tih drugih Bitnosti. Oni su besmrtni Bogovi, no i mi smo takodje besmrtni Bogovi. Tako nam je i Joshua Emanuel, Bogočovek rekao : “Vi svi ste Bogovi, potomci i sinovi Svevišnjega, Eloha, ali trenutno živite kao ljudska bića“. No čak i kao ljudi mi smo načinjeni po slici Božijoj i Njemu slični. To znači da i mi možemo da odajemo neku vrstu Sopstva, a to je naše ljudsko, sadašnje Sopstvo, odnosno ljudski egoizam, egoizam naše ličnosti. No kakve kvalitete ima to naše sadašnje Sopstvo u svetovima egzistencije? Po prirodi je od Boga te je Bog, božanski (jer svemu što jeste, uzrok je Bog) – ali po svom odrazu (izrazu), ono je samo jedna tvorevina, i ništa više. I to je upravo razlog, zašto se to naše egoistično Sopstvo neprestano menja.
Ličnost jednog čoveka menja se u svom odražavanju (izražavanju) isto, kao što se menja i naše materijalno telo po svojoj supstanci i po svojoj materiji. Odraz, sam izraz egoističnog-Sopstva je smrtan, ali naše istinsko-Sopstvo u tom – mi – je besmrtno. To znači da je naša sadašnja ličnost neka mešavina iz besmrtnog-Sopstva, koje je prekriveno našim smrtnim-Sopstvom.

Sada ćemo pogledati kako se stvara to materijalno, egoistično, odnosno lično Sopstvo.
Šta privlači našu pažnju? Šta to u nama omogućava da proklija neka misao? Šta god nas dovodi do toga da svojim mislima pratimo nešto, te iz toga proklija neka želja, strah, briga, radost, bes, sumnja, nepoverenje, naklonost, ljubav ili bilo kakav nagon, to isto koncentriše Um stvarajući noetičke (misaone) slike iz kojih nastaje supstantski oblik odnosno misaoni oblik, koji mi (istraživači istine) nazivamo Elemental. Na takav način, dajući Umu eteričnu energiju i snagu, mi stvaramo Elementale te tako, svaki naš misaoni oblik, odnosno Elemental, dobije od nas svoj vlastiti život koji nije neprekidan, ali koji je sasvim nezavisan od naših života kao besmrtnih bogova, Sada je taj deo Uma živ, kao što je i sve drugo živo što je načinjeno iz Uma.

Kako se formiraju ti Elementali ? Prvo da bi postojali moraju da poseduju neki oblik. Čak i kada mi nešto vidimo, proizvodi se jedan Elemental, ali se ne stvara njegov oblik. Sama njegova priroda daje mu oblik. Na taj način nastaju oblici slični zmijama ili drugim životinjama. Ima i Elementala bez stvarnog oblika, u svakom slučaju svi oni imaju svoj nepromenljiv oblik. Na primer, željom da nešto posedujemo što smo negde videli, mi mu več automatski dajemo oblik, oblik nekog nakita ili bilo šta drugo od vrednosti.

Kako bi mogli da svrstamo te Elementale, koje ja još nazivam i misaoni oblik? U mnogo vrlo mnogo kategorija, zavisno od njihove čistote i njihove prirode. Kao što smo več rekli, da ponovim još jednom : Svaka misao, svaki pokret naših osećanja, sve što privuče našu pažnju, sve to proizvede jedan Elemental. Ovakav Elemental je na početku ne veći od glavice na spenadli. Vidoviti ljudi ga mogu videti u predelu izmedju očiju odmah iznad nosa. Ono što bi mi označili kao obične Elementale, njih stvara naš mozak, bolje rečeno eterični dvojnik našeg materijalnog mozga. Kada budu stvoreni, oni nas napuštaju, da bi nam se kasnije opet vratili. Kada nam se vrate, (a vrate se da bi nam uzeli eteričnu energiju bez koje nemogu da žive) ulaze u nas kroz naših sedam energetskih centara (čakre), sada kao sedam Elementala. Kada se opet sakupe u delu naše ličnosti koju mi nazivamo podsvest, tada se opet ujedine.
Slobodno možemo reći da se život naše sadašnje, vremenske lićnosti, sastoji iz ogromne sume Elementala koje smo gradili i koje i dalje neprekidno gradimo, i danju i noću, svesno, nesvesno - podsvesno, kad smo veseli i kad smo žalosni, kad smo apatični i kad smo ljuti ali i kad smo plemeniti.
Joshua Emahuel, Hristos, opisuje ove Elementale, kada kaže : “Kada nečisti duh izadje iz čoveka, luta pustim mestima (bludi astralom) tražeći pokoja, ali ga ne nalazi. Tada veli : Povratiti ću se u svoju kuću iz koje sam izašao. Kad stigne, nađe kuću praznu, pometenu i uređenu (čovek koji je u besu stvorio snažan Elemental besa, u međuvremenu je shvatio da je pogrešio, pokajao se, i načinio je opet neki red u svojim mislima i emocijama). Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, (Elementala) gorih od sebe, te uđe i tu se nastani. Tim bude poslednje stanje onog čoveka gore od prvog....”(Mat.12/43-45). Eto tako nam Bogočovek na veoma jasan način opisuje Elementale. Rekli smo da ih sama priroda (ovih Elementala) uredjuje u klase, u dobre, ne bih koristio reč “zle”, ali bih ove druge nazvao “negativne”, ili “loše”, “manje loše”, “neutralne”, “bolje” i “još bolje”, zavisno od njihove prirode i odgovarajućih posledica kojima su uzrok. Elemental se nikada neće raztoćiti (razložiti) sve dok se ne ostvari ono zbog čega je bio stvoren. Elemental misli da vam čini uslugu. U stvarnosti on vas porobljava, vlada nad vama i muči vas.

Svaka individua svojim osećanjima i mislima emituje odovarajuće treperenje (vibracije). Način na koji čovek treperi, pokazuje nam tip i kvalitet misaonih formi – Elementala, pod ćijim uticajem se taj čovek nalazi.
Ako čovek treperi uglavnom svojim osećanjima, tada se nalazi pod uticajem svojih želja i emocija, i njegova misao dobija sporadićnu ulogu. Na takav naćin, iz supstance psihićkog Uma, stvaraju se želja-misao Elementali ili emocija-misao Elementali. Ovi Elementali su karakteristićni za ljude koji razmišljanju ne pridaju skoro nikakvu važnost, te zbog toga padaju pod njihov uticaj, pa ćak budu i žrtve ovakvih Elementala.
Ako se čovek nalazi pod uticajem svojih misli, tada treperi na drugom nivou učestalosti a njegove želje i emocije dobijaju sasvim sporednu ulogu. Biti pod uticajem misli, znaći stvarati misao-želja ili misao-emocija Elementale, koji se stvaraju iz supstance noetskog Uma. Istrazivać istine treba da ući da stvara samo snažne, dobročudne Elementale, koji su građeni na osnovama snažnih misli, pri ćemu želje, požuda i osećanja treba da imaju sasvim sporadićnu ulogu. Ovakvi Elementali su snažniji i skloni da zadatke za koje su stvoreni obave brže (Daskalos, izvod iz knjige “The Magus of Strovolos”).

Kako se ponašaju ti Elementali ? Postoje dve bitne činjenice. Prvo napadaju i zauzimaju podsvest naše sadašnje ličnosti i drugo, sami sebe projektuju u našu okolinu da bi ostvarili efekat zbog koga su stvoreni. Ako te stvari u svom životu istražuješ, brzo ćeš otkriti da su se večina tvojih opsesija, pre ili kasnije ispunila. To opet zavisi od naboja snage i energije kojom smo Elementale napunili. Kada nam se jedna opsesija ostvari, tada se taj Elemental rastoči ili tačnije rečeno on će svoju energiju da otpusti, da se isprazni. Ali pošto je opsesivan da svoj zivot produži, on neprestano stvara nove opsesije, I to one koje njemu odgovaraju (koje su na njegovom nivou vibracija) i naravno pod uslovom da smo mi pod njegovim uticajem kao i da to dozvolimo. Eto, sigurno ste več i vi primetili, da kada nam se ispuni jedna želja, ubrzo ona mnogo izgubi od svoje važnosti. Da, ali iz nje sada izrasta neka nova želja. Te na taj način, željama za posedovanjem nema kraja.

Rekli smo da se Elementali u zavisnosti od svoje prirode uređuju u našoj podsvesti. Gde se nalazi ta podsvest ? Nalazi se u našoj ličnosti. A šta je to ličnost? Naša ličnost nije samo naše fizičko telo, već i naše psihičko telo (telo naših emocija), kao i naše noetsko telo (telo naših misli – našeg uma). Upravo zbog toga, Elementale nalazimo u našoj podsvesti na materijalnoj ravni, na psihičkoj ravni i na noetskoj ravni ali nikako na eteričnoj ravni. Znači svaki Elemental ima svoj psihički pandan – našu želju, ali i svoj noetski deo – naše misli koje stoje iza te želje. Znači možemo ih sretati u takozvanim psihičkim svetovima ali isto tako i u noetskim svetovima. Da li to važi i za mentalne svetove (više noetske svetove) i za naše mentalno telo? Tamo nema mesta za ovakve Elementale. Ali priroda njihova po kojoj su nečisti, vraća se tu natrag i to naglašeno. Svi Elementali koje bi mi svrstali u ljubav, egoističnu ljubav, emociona zanesenost i slično, tamo za njih nema mesta. Ali bezlična ljubav, čista ljubav, kao i poslednji uzrok i tih nečistih oblika ljubavi, ona se vraća u naše mentalno telo, mentalnih svetova. Znači, na ovom putu nastaje jedno čisćenje prirode, koja Elementale oživljava - jedno čiscenje Uma.
Zar imamo toliko različitih oblika ljubavi? Da, i to veoma mnogo, na materijalnoj ravni, na psihičkoj ravni i na noetskoj ravni. No kada je Joshua Emanuel, Bogočovek govorio o ljubavi, onda je mislio na nešto sasvim drugo. On, Bogočovek, govorio je: “Moju ljubav dajem vama, da bi se međusobno ljubili, kao što sam vas ja ljubio.”- Ne egoistično, iz želje da budemo služeni od drugih. Pokazao nam je, šta pod ljubavlju podrazumeva. Svojim učenicima je prao noge i celivao ih!
Moramo da shvatimo koju vrstu ljubavi Joshua Emanuel, Bogočovek, Hristos, očekuje od nas, kada kaže: “Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!”- O ljubavi morali bi mnogo da meditiramo, da bi razumeli šta ona istinski znači. Jer ljubav je nešto, sto je kod večine ljudi pogrešno shvaćeno, posebno kada je reč o obliku posedovanja: moja žena, moja deca, moji roditelji, moji prijatelji, moje čarape, moj auto ...... Sa ovim moje pozivamo se na pravo posedovanja. Kako je naš lični egoizam veoma loš savetnik, mi ustvari ljubimo svoju vlastitu ličnost i svoj vlastiti egoizam. Ako se ljubljena osoba ne bi više ponašala tako kako se to nama dopada – šta onda? Tada se ljudi žale, svađaju, mrze, ratuju. Da li je to ljubav ? Eto takva je ljubav u 80% slučajeva kod ljudi, koju oni označavaju kao ljubav. I kako deluje na ljude takva ljubav – ljubav na takav način? Oni kažnjavaju sami sebe. Takva ljubav im donosi samo razočarenja, tugu, bol, suze. Iz toga sledi, da ovakvo ponašanje nema baš nikakve veze sa ljubavlju? Ali ne, naravno da je čak i to neka ljubav! Pokušajmo da to nekako objasnimo. Svetlost nam dolazi od sunca. Mi poznajemo svetlost sunca. Ali u mraku iluzija, u kome trenutno živimo i parče drveta koje zapalimo, daće nam plamen. Materijalnom telu je potrebna ova slika uporedjenja radi . Prirodno je da će ovaj plamen u mraku, dati nešto svetlosti . No ta osvetljenost nije sunčeva, ali je ipak nekakvo osvetljenje . No gorući, plamen poskakuje te je čas veći, čas manji . Unaokolo pršte iskre koje mogu i da opeku a i dim nas peče u očima izazivajući suze . Eto takva je čovečija ljubav na ovoj planeti . Plamen nad gorećom gomilom, dim koji prouzrokuje suze u očima, buka....To nije ljubav o kojoj govori Joshua Emanuel, Hristos, kada kaže : ”Moju ljubav dajem vama, da bi se međusobno ljubili, kao što sam vas ja ljubio”.
Ako želite da meditirate o tome, onda jednostavno uporedite razne vrste ljubavi: Čovekovu ljubav u svim njenim oblicima sa ovom, koju bih ja nazvao bezlična ljubav, ljubav Božja. Onda čete razumeti šta je Bogočovek hteo da kaže kada je rekao: “Ljubite vaše neprijatelje, kao što ljubite sami sebe”. Tada ćete i razumeti šta znaći zajedništvo našeg istinskog Sopstva (Biti-Jedan, Jednota) sa Logosom, sjedinjen sa Bogom . Verujte mi, nije baš tako jednostavno to znati, to osećati i po tome živeti .

Vratimo se našim Elementalima. Več smo rekli da se emitovani Elementali kad-tad vrate, da bi se ugnezdili u delu naše podsvesti koja pripada našoj sadašnjoj ličnosti . No več u samom trenutku njihovog stvaranja, kao i tokom čitavog perioda njihovog života i uticaja, sve utiskuju u Nad-um naše planete i naše sadašnje ličnosti - naše podsvesti .
Opisaču šta je to podsvest. Podsvest – je reč koju psihijatri i terapeuti tako često koriste, i ako ne znaju šta ona jeste. Mi (istraživači istine) u podsvesti razlikujemo nekoloko područja.
Jedno čisto područje, koje nalazimo u našem eteričnom dvojniku ; sadrži Nad-um u najčistijem obliku . U njemu primamo naš “svakodnevni hleb” - Um (eteričnu vitalnost) potrebnu za naš život . U tom skladištu naše podsvesti, sveti Arhandjeli stvoritelji elemenata, koji su tu u svojoj kući, sjedinjuju Sebe i svoj Nad-um sa Nad-umom Apsolutno Beskrajnog Bi-stva, pri čemu se oslobađa eterična vitalnost, kojom Arhandjeli stvaraju i održavaju naše materijalno telo (zaraščenje rana, kostiju i sl.). Kao što sam rekao to je čistija strana naše podsvesti .
Drugo područje, je područje u kome se nalaze naši Elementali, oni dobri i oni negativni . U tom delu naš lični egoizam ima slobodnog pristupa, ali u čitavom području on nema pristupa . Sveti Stvoritelji – Arhanđeli i naš Arhanđeo-čuvar ne dozvoljavaju da ih naš lični egoizam ometa u njihovom delu stvaranja.
Podsvest se nalazi posvuda u materijalnom telu i može se sresti u svakom atomu materijalnog tela . Aktivnija je u našem eteričnom dvojniku, čak i u našem eteričnom delu našeg materijalnog tela, gde doduše ne vrši vlastitu aktivnost, več takvu aktivnost samo reflektuje. Zato je u našem psihičkom telu (emocionalnom telu) posebno aktivna. To je carstvo našeg ličnog egoizma. I u noetskom telu vlada podsvest ali u daleko manjem obimu.

Da vidimo šta je to, što sam nazvao carstvo ličnog egoizma? To je, kako se obično kaže, mešavina dobrog i lošeg – dobrih Elementala i loših Elementala koji međusobno ratuju . U ovom delu podsvesti oni imaju isključivu prevlast. Demoni i pale bitnosti tamo nemaju pristupa, ali mogu negativne Elementale svojom tamom da jačaju. Nikakav demon ili kako bi mi to rekli đavo, ne može da uđe i zaposedne materijalno, psihićko ili noetsko telo! Ta naša tela su isključivo područje i carevina svetih Stvoritelja – Arhandjela i El Šaddai - Logosa.
Pa šta onda znači izraz “opsednutost demonom”, koji je i u vreme Hristovo bio u upotrebi. U ovom slučaju, demoni su negativni (zli) Elementali koje je sam čovek stvorio. Ponavljam još jednom. Nikakav pravi demon, (pala bitnost), đavo ili kako bi ih još nazvali, ne mogu da uđu u carstvo Božje (Hram Božji) koje nalazimo u telima čovečijeg bića. Ali negativni (zli) Elementali koje je sam čovek stvorio i emitovao u svet, Elementali koje je stvorila čovekova ličnost i njegov egoizam, pošto se nalaze u astralnom svetu na istom nivou vibracija sa tim “spoljnim demonima”, naši Elementali ih prihvate. Na toj osnovi, potpuno je jasno da su ljudi sami odgovorni za to svoje stanje.
Ovi Elementali, kao i cela njihova sveukupnost ispoljena kao egoizam, stvaraju u našoj sadašnjoj ličnosti to, što bi mi označili kao naviku.
Navika prozove neku našu slabost, sklonost, strast ili neko drugo naše labilno stanje, kao što je navika da lažemo, navika da pušimo, da preterano pijemo alkohol, da gunđamo, da se svađamo, da se uvredimo......ima puno toga što bi mogli da svrstamo u naše “loše” navike. Ne bi želeo da upotrebim reć “zle” navike. To znaći, jedna navika jeste suma svih Elementala određene kategorije, koji su u međusobnoj vezi – ponekad čitava legija . Ovakva priča data je u Novom Zavetu, gde je upravo reč o ovakvim lošim (zlim) Elementalima . U čemu je razlika izmedju takvih Elementala i “palih demona” ? Razlika nije velika, pošto su u “međusobnom skladu” ali ipak nisu identični .
Znači, morate da proveravate prirodu vaše podsvesti meditativnom introspekcijom (unutrašnjim posmatranjem); njenu prirodu i stepen čistote, ukratko, čitavu sadržinu Elementala vaše podsvesti . Ko je sada taj, što sprovodi tu introspekciju? Da li je to deo našeg (čovekovog) Sopstva koji nazivamo egoizam ili smo to mi, naše istinito Sopstvo? Naravno da smo to mi, naše istinito Sopstvo, jer mi smo se odlučili na tako nešto ne naš egoizam . Tako, dok u introspekciji ustvari jačamo sposobnost naše Božanske prirode, mi ujedno dobijamo priliku, da na prepad raskrinkamo naš egoizam, koji se pretvara da je on naše istinito Sopstvo .
Evo primera introspekcije opisanog u ranijem predavanju: Prizoveš jednu scenu u sečanje, koja se odigrala tokom dana. Ozbiljan istraživač istine ispitaće prirodu pamćenja, tokove sećanja i vizualizaciju prošlih situacija. To raditi znači jačati naše besmrtno, božansko, istinito Sopstvo. A naše istinito Sopstvo, time što obavlja svoje božanske sposobnosti posmatranja i meditacije, može da izvlači neke zaključke iz svega toga. Vežbe introspekcije (unutrašnje posmatranje) su neophodne. Naravno da treba pri tome da se pomognemo nekim smernicama, nekom vrstom ček liste;
Šta sam to rekao, a šta bolje da nisam rekao?
Gde to nešto nisam rekao, što je trebalo reći?
Šta sam to učinio, što bi bolje bilo da nisam?
I šta sam propustio, a što je trebalo učiniti?”
Jedan primer: Upravo čujem meni upučene teške i uvredljive reči, i sasvim prirodno odmah se stavljam na isti nivo, te počinjem sa tiradom uvreda. Da li je trebalo tako reagovati? Zar je stvarno bilo potrebno vratiti “kontra udarac?” Sada zaključujem da nije trebalo da se tako ponašam. No egoizam, koji nije identičan sa tobom, on če se sada probuditi. “Ali on ti je rekao tako prostačke stvari, zašto da mu ne vratiš istom merom?” Upravo to je momenat kada možemo da razgolitimo naš egoizam. “Aha, sada sam te uhvatio, sada si se izdao. Ti nisi ja!” Doduše sve je moglo da ispadne daleko gore, momak je mogao da navali na tebe, da te udari, sruši, bije, gazi......
Šta bi Joshua Emanueal, Bogočovek, na to rekao? “Ako te neko udari po desnom obrazu, okreni mu i levi, kako bi stvar smirio!” Predpostavimo da te neko vređa ili ćak fizički napadne, da li je potrebno isto to činiti? Našta bi se to završilo? Znači, to netreba činiti! No opet če se naš egoizam javiti: “Pa on te je udario, i evo opet, i još jednom. Sredi ga da te zapamti!” Eto opet možeš da prepoznaš svoj ego, i da ne dozvoliš da on u tvoje ime odlučuje, pošto mu več dovoljno poznaješ prirodu.
Drugi primer: Nalaziš se kod kuće i čuješ decu da se deru i plaču i sve to ti ide na živce. Iznerviraš se, izgubiš kontrolu nad sobom, te počnes i ti da se dereš a možda i da biješ. Šta si to učinio, što bi bolje bilo da nisi! Ti si tukao. Šta si trebao da učiniš, a nisi učinio? Trebalo je da budeš miran, smiren, da uzmeš svoje dete u zagrljaj, da ga poljubiš i da ga upitaš: “Šta je to bilo?” Eto kako bi bila vredna ova formula ponašanja. Odmah možemo započeti sa vežbom introspekcije (unutrašnjeg posmatranja, posmatranja svojih misli i svojih osećanja), i iz toga čemo naučiti puno dobroga. Na takav način možeš naučiti da svoje istinsko Sopstvo odvojiš od onog Sopstva za koga si smatrao da si Ti, a bilo je ništa drugo do najuobičajnije ponašanje tvog ličnog egoizma.

Posmatraj egoizam na razuman način – koliko teskoća ti je on do sada donosio? Neprijateljstava, mržnju, suze, bol, tugu, žalost, razvode, odvajanje od onih koje si doskora označavao kao svoje ljubljene, koje sada izgleda da mrziš a u stvari još uvek ih voliš. O svim tim stanjima moraš ozbiljno razmišljati. Šta misliš, šta češ pronači? Spoznačeš, da lični egoizam, za koga si greškom mislio da je on Ti, nije ništa drugo do demonski Elemental ili bolje rečeno ništa drugo do suma tvojih Elementala, nazovimo ih demon, koji se svo vreme izdavao za anđela svetlosti. Ovaj demon se skriva iza maske ja – tvog Sopstva i govori tebi: “Ali ja sam u pravu”, pritom misli mi smo u pravu. No ti češ mu reči: “Ne! Izmedju ja i mi postoji ogromna razlika. Ja sam ja a ti si ništa. Ja sam Duh-Duša-Sopstvo, besmrtan Bog. A ti si jednostavno delo moje gluposti, delo u vremenu, delo u uslovima moje okoline i mesta i sve to na osnovama mojih niskih prohteva, mojih pogrešnih strasti, emocija, pogrešnog načina života i neznanja”.

Kako je moglo da dođe do toga? Do toga je došlo, jer smo Nad-um, čist i bez oblika, stavili na raspolaganje našim veoma lošim strastima i egoizmom zasićenim emocijama, te tako stvorili Elementale (dali im život) vezane za vreme i mesto, koje mi (istraživač istine) nazivamo lični egoizam. Ovaj lični egoizam uzima naš život u svoje ruke, da bi opet i iznova stvarao Elementale svoje vrste. On uzima naš život, naš život ne Božji život koji je u svakome od nas, več naš individualni, vlastiti život na ovoj planeti, stvarajući oko nas ljušturu od naših sveukupnih Elementala, u kojoj smo mi kao egoizam i kao istinsko Sopstvo zatvoreni. Tako postajemo robovi te ljušture, pri čemu ta ograničenost može predstavljati i jedan naš lični pakao. Prema našem najrasprostranjenijem shvatanju raja i pakla, tako nešto nepostoji ni u psihičkom svetu ni u nekim višim svetovima na primer u noetskom svetu. Jer kao što se materijalni svet (gruba materija) za nas, od strane svetih Arhandjela uvek iznova stvara kao istinski raj, psihički svetovi se stvaraju da budu velelepniji i savršeniji isto kao i noetski svetovi, koji su još velelepniji i savršeniji – rajevi van čovekove mogučnosti shvatanja. Još nešto. Ne postoji nikakav Arhanđeo ili Bog ili bilo kakva sveta inteligencija, koja če jednostavno doći da nam sudi, izuzev zakon uzroka i posledice – Božjeg reda, jer “sto si posejao to ćes i da žanješ”.

Juče smo več rekli: Posle napuštanja materijalnog tela (gruba materija), niko neče da se nađe u nekakvom raju ili paklu, u kome nije bio več ovde na materijalnoj ravni. Pa gde je onda raj i pakao? Joshua Emanuel, Hristos, nam je rekao: ”Kaljevstvo nebesko je u vama”(Lu.17/21); u našoj vlastitoj prirodi i u njemu postoji i utisak mesta. “Idem Ocu mome da vam pripremim mesto....”(Jov.14/1-2).
Time napominje, da i u tim svetovima oblika, postoji osećanje za mesto. Naravno da su ti svetovi pre stanja, nego mesta. To su svetovi različitih dimenzija. Psihički svet, je svet sa četiri dimenzije, noetski svet sadrži u sebi pet dimenzija. Čisti mentalni svet sadrži šest dimenzija. A kada stignemo kući, odakle smo i krenuli u ovu školu, našoj Samosvesnoj Duh-Duši, tada smo u svetu sa sedam dimenzija. Svi ti svetovi ili nebeska carstva su u našoj vlastitoj prirodi. “Načinimo čoveka na svoju sliku, sebi slična” (Post.1/26)
Samo kroz ozbiljnu meditaciju, možemo spoznati svoj odnos prema svetovima i prema istini. Da bi za to bili sposobni, moramo da naučimo šta je to eterični dvojnik našeg materijalnog tela. Moramo sebi postaviti pitanje: ”Šta je to, taj prljavi deo naše podsvesti, koji zadržava loše Elementale?” Kao odgovor na ovakvo pitanje, sada možemo započeti da lošim Elementalima oduzimamo njihovu energiju, posmatranjem i razumnim koriščenjem Uma – obadva čina su odraz Božje prirode. To znači, da započinjemo sa razgrađivanjem našeg ličnog pakla, ciglu po ciglu. Kada bi hteli, sada bi mogli da stvorimo Elementale – pomočnike, tako što čemo sa Umom poput stvoritelja, izgraditi svoj raj. Da li je to uopšte potrebno? Da, na početku ovakvog posla, da. To je potrebno za večinu ljudi. Čak iako su raj i pakao samo dva različita stanja u svetu suprotnosti (dualnom svetu). No postoji nešto više nego ovaj svet, a to je svet Duh-Duša-Sopstva, viši od bilo kakvog raja, jedno stanje sjedinjenja, stapanja, “sa Jedinim”, Jednota (prim. Daskalos govori i o Hristo-Ene-Estesija, o Unio-Mystika – o mističnom venčanju). To stanje poznajem, ali zaista nemam reči da bi to opisao.

Šta je dužnost jednog istraživaca istine, koji trenutno živi na materijalnoj ravni? Posmatranjem i koriščenjem Uma, mora da upozna svoju podsvest, mora da joj se približi. Ništa nas ne može opravdati, da to ne uradimo. Naš Otac nebeski dao nam je Uma, isto kao što nam je poklonio vazduh i eteričnu vitalnost, kako bi naše telo održali u životu. Ne postoji nikakav izgovor, da sada taj Um ne primenimo ispravno, umesto da ga izručimo našim strastima i emocijama “na milost i nemilost”. Introspekcijom (unutrašnjim posmatranjem) i ispravnim razmišljanjem, moramo da upoznamo u našoj podsvesti, odnosno u našoj sadašnjoj ličnosti što je isto, loše Elementale, i da im oduzmemo energiju. Na koji način da im se odupremo, kako da se protiv njih borimo? Ne, to nikako. Boriti se protiv njih znači pokloniti im pažnju a time im odmah dajemo energiju-snagu. Ako za izvesno vreme pomislimo da smo u toj borbi i pobedili, na kraju ćemo najverovatnije biti pobeđeni.
Studirajte takve slučajeve u vašoj okolini. Mnogi su shvatili da ih pušenje, piće ili kocka upropaščuje. Ponekad, za izvesno vreme pomisle da su uspeli da ostave pušenje, piće ili kocku. Koliko dugo? Nedelju dana, za mesec ili za tri meseca? U većini slučajeva budu povratnici. Kažu mi: “Daskale, zaista sam hteo, trebao bih, ne, morao bih da prekinem, ali nemam dovoljno jaku volju za to!”
Ako hočeš da pobediš Elementale, onda češ tu borbu uvek da izgubiš. Možeš da ih dovedeš do toga da izgladne i to tako, što češ da se odlučiš da im ne poklanjaš više nikakvu pažnju.
Ako možeš da se ubediš autosugestijom, da te neka stvar uopšte više ne interesuje, tada Elementalu oduzimaš energiju i konačno ga pošalješ u tamu-mrak. To je put, kako da Elementale rastvaramo; doneti odluku, da pomoču autosugestije dodjemo do ubeđenja, da za neku stvar više nemamo interesa.

Da vidimo šta je to snaga volje? Imao sam poznanika, koji je zbog pušenja več počeo da pljuje krv. Lekari su več digli ruke od njega. Govorio je: “Daskale, morao bih da prestanem ali nemam dovoljno snage za to, moja snaga volje je jako slaba”!
Bilo je to pre mnogo godina. Kada je došao kod mene, upitao sam ga: ”Da li si baš siguran, da nemaš dovoljno snage”? Odgovorio je: “Da, o tome netreba da vodimo diskusiju, zaista siguran sam da nemam dovoljno jaku snagu volje”. Uzeo sam mu neprimetno cigarete, a ostalo društvo koje je pušilo, zamolio sam da mu ne daju cigarete.
Sada posmatrajte kolika je snaga navike (snaga Elementala). Zamislite sada pušača, oko koga se puši, on nema cigareta, a pušači mu ih ne daju. Bila je nedelja i sve radnje gde su se prodavale cigarete bile su zatvorene. Moljakao je ali niko mu nije davao cigarete. Rekoh mu: ”Zar nisi odlučio da prestaneš sa pušenjem”? “Ali ja nemam za to dovoljno snage” odgovorio je. Posle izvesnog vremena, več primetno nervozan, spazio je moj bicikl naslonjen na verandi, uzeo ga i odjezdio u grad. U gradu je kucao na vratima, moljakao, svadjao se , sve dok konačno nije dobio dve pakle cigareta. Zapalio je jednu, seo na bicikl i vratio se natrag, samo da bi čuo šta ču sada drugima da kažem, kako nam je kasnije priznao.
Počeo sam da mu se smejem i rekoh mu: ”Gle, pa ti si tvrdio da nemaš snagu volje. A šta je sa snagom volje koju si upotrebio, samo da bi došao do cigareta? Zar to nije bila jaka snaga volje”. Razmišljao je. “Pa šta da radim”? “Daj mi cigarete” rekoh mu, i pružih mu jednu cigaretu rečima: ”Učini sada ovako kao ja (Daskal je prstima smrvio jednu cigaretu) i kaži: “Ti, šta si ti, da od mene činiš svoga roba?” Uveri se sam. Od sada, više nečeš biti zainteresovan za pušenje ali pusti druge da puše!” Bio je inteligentan, razumeo je šta sam hteo da mu dam do znanja. Prestao je da puši. Od tada je prošlo mnogo godina. Sada pomaže drugima ne samo da se oslobode pušenja, več i drugih slabosti.

Eto tako, čovek u stvarnosti poseduje veoma jaku snagu volje, samo ako želi na tome da radi. Ali kako? Čovekova podsvest prima naredbe i izvodi ih, bez da o tome razmišlja da li su te naredbe pametne ili nisu (podsvest ne ume da razmišlja) i pretvara ih u navike. Eto tako, čim smo spoznali prirodu naše podsvesti, moramo se odlučiti, da sa tim znanjem radimo, da vežbamo i da joj dajemo pozitivne naredbe. Kako podsvest sluša na naredbe kao što su autosugestije, može nam postati najbolji prijatelj, čak može da razlaže čelije raka, da trenutno zarastu rane i da čini i druge čudovite stvari.
Sa druge strane, strahom pobudjena autosugestija može brzo da nas dovede pod zemlju-da nas ubije. Moramo da radimo sa našom podsvešču i ne bi smeli da tražimo nikakvog izgovora da Um (Duh-Supstancu - eteričku energiju), ne koristimo na ispravan način! Bog, naš Otac nebeski, daje nam Uma isto kao i vazduh i kiseonik, i od nas se očekuje da ga koristimo, kako bi upoznali našu podsvest i kako bi Um koristili i za autosugestiju, ili za stvaranje snažnih andjeoskih – Elementala koji će nam služiti.
Na takav način, polako, postajemo majstori nad grubom materijom, majstori nad našim osećanjima, majstori nad našim mislima. Tako ćemo i utvrditi da mi nismo naša osećanja i da nismo naše misli, već Božja Duh-Duša-Bića, večiti i uvek Bivajući Bog. Ne postoji nikakav izgovor da pravu istinu ne spoznamo - istinu o našem životu i o našem življenju, dok se nalazimo na ovoj planeti.” (Daskalos)